— Suvi Reijonen

Tuulivoima-alan teollisuus ja tutkijat: Suomi hyötyisi tuulivoimaresurssinsa käyttöönottamisesta

Tuulivoima-alan toimijoiden mukaan Suomen nykyinen tuulivoimapolitiikka on epäonnistunutta. Esimerkiksi muualla Euroopassa yleisiä, kustannustehokkaiksi osoitettuja syöttötariffeja ei ole otettu Suomessa käyttöön.

Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Jari Ihonen totesi Vihreän eduskuntaryhmän järjestämässä tilaisuudessa 6.2. Suomen olevan Euroopan peränpitäjiä tuulivoiman hyödyntämisessä, vaikka tuuliresurssimme olisivat hyvät. - Kehno tuulivoiman edistämispolitiikka on jo johtanut alan teollisuuden työpaikkamenetyksiin. Jos politiikka jatkuu samanlaisena, se estää tuhansien työpaikkojen synnyn Suomeen. Nykyinen, investointitukiin perustuva tukijärjestelmä on todettu EU:n komission selvityksissä kaikkein kustannustehottomimmaksi tavaksi tukea tuulivoimaa. Tehokkain on syöttötariffijärjestelmä.

Johtavan tuulivoimalavalmistajan Vestaksen Ruotsin ja Suomen myyntijohtajan Tord Østlundin mukaan tuulivoimamarkkinat tarvitsevat tuekseen kunnianhimoista poliittista tahtoa. Tämän avulla saadaan aikaan tarvittava vakaa ja kannustava investointiympäristö. Lisäksi tarvitaan nopeaa, läpinäkyvää lupaprosessia sekä toimivaa pääsyä sähköverkkoon. - Energiaratkaisut ovat aina poliittisia, joten tarvitaan kunnianhimoisia poliittisia päätöksiä, jos tuulivoiman tuotantoa halutaan tosissaan edistää, Østlund haastoi päättäjiä. Hän totesi toimivan tuulivoimamarkkinan luovan energiaturvallisuutta, alhaiset hiilipäästöt ja paikallista taloudellista toimeliaisuutta.

Tuulivoima-alan kotimaisella teollisuudella olisi mahdollisuuksia runsaaseen työllistämiseen, mutta kotimarkkinoiden puute haittaa alan kasvua ja tuotekehitystä. - Alan toimittajat haluavat lisätä tuulienergian tuotantoa osana valmisteilla olevaa kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Samalla edistetään kotimaisen tuulivoimateollisuuden kehittymistä ja kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Teknisesti on mahdollista lisätä tuulivoimatuotantoa Suomessa vähintään kymmenellä terawattitunnilla vuoteen 2020 mennessä. Tämä merkitsisi tuotannon 30-kertaistamista. Tällainen päätös loisi uusia työpaikkoja koko toimitusketjussa ja parantaisi kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä vientimarkkinoilla, sanoi Teknologiateollisuuden Tuulivoima-alan toimittajat -toimialaryhmän puheenjohtaja Ari Färm.

VTT:n erikoistutkija Hannele Holttinen puuttui tuulivoimasta leviävään väärään tietoon. Näihin kuuluu muun muassa se käsitys, että Suomessa tuuliolot olisivat huonot ja että varavoiman tarve olisi valtava. - Kymmenen terawattituntia vuodessa, 10 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, on täysin realistinen tuotantomahdollisuus, eikä se vaadi kalliita varavoimajärjestelyjä, Holttinen totesi. Holttinen huomautti tuulivoiman olevan tutkitusti tehokas päästöjen leikkaaja. Saksassa on myös todettu, että tuulivoiman laaja rakentaminen on jopa laskenut kuluttajien maksamaa sähkönhintaa.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki totesi puheenvuorossaan, että on korkea aika muuttaa politiikkaa tuulivoimaa suosivaksi. - Tehokkain keino on ottaa pitkäjänteisen investoimisen mahdollistava syöttötariffijärjestelmä käyttöön. Suomella ei ole enää varaa jättää tuulivoiman mahdollisuuksia käyttämättä, Sinnemäki tiivisti.

Jaa sivu: