— Suvi Reijonen

Vihreät ottivat kantaa EU:n uudistussopimukseen: Vihreät vaativat sosiaalisempaa Eurooppaa

Vihreiden puoluevaltuuskunta linjasi 24.2.2008 Vantaalla puolueen kantaa Euroopan unionin uudistussopimukseen eli niin sanottuun Lissabonin sopimukseen.

Vihreät olivat tyytyväisiä siihen että Euroopan unionin uudistussopimus on vihdoin saatettu jäsenmaiden ratifioitavaksi ja totesivat uudistussopimuksen korostavan EU:n roolia ilmastonsuojelun eteenpäin viejänä. Kiitosta sai erityisesti se, että sopimus lisää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja lisää unionin avoimuutta ja demokraattisuutta.

Vihreiden vaatimaa sosiaalisempaa Eurooppaa sopimus ei kuitenkaan luo. Sopimuksella ei saatu sovittua EU-alueen yhteisestä minimiverotasosta. Jäsenmaiden keskinäisen verokilpailun sijaan tarvittaisiin Vihreiden mielestä yhteisiä pelisääntöjä ja askelia hyvinvoinnin tasaisempaan jakautumiseen.

Sopimusta edeltänyt pitkä neuvotteluprosessi sai kritiikkiä Vihreiltä, joiden mielestä Euroopan kansalaiset olisivat ansainneet yhden selkeän perustuslain. Suljetut neuvottelut sekä lopputuloksen monimutkaisuus ja hajanaisuus ovat kaikkea muuta kuin avoimia ja kansalaisille ymmärrettäviä.

Euroopan unionin uudistussopimus hyväksytään eduskunnassa kevään aikana.

Kannanotto kokonaisuudessaan.

Jaa sivu: