— Suvi Reijonen

Vihreiden kannanotto Euroopan unionin perussopimukseen: Vihreät vaativat sosiaalisempaa Eurooppaa

Vihreä puoluevaltuuskunta on tyytyväinen siihen, että Euroopan unionin uudistussopimus on saatettu jäsenmaiden ratifioitavaksi. Unioni pääsee nyt toivottavasti jatkamaan työtä muiden tärkeiden haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, parissa. Euroopan unionin uudistussopimus hyväksytään eduskunnassa kevään aikana.

Valtuuskunta pitää tärkeänä sitä, että uudistussopimuksessa on nostettu esiin ilmastonsuojelu. Euroopan unionin rooli tiennäyttäjänä kamppailussa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on esimerkki koko muulle maailmalle. Tällaista tulevaisuuteen katsovaa roolia kaivattaisiin kuitenkin myös esimerkiksi sääntelemättömän kansainvälisen talouden aiheuttamien ongelmien globaalissa hallinnassa.

Vihreät ovat työskennelleet sosiaalisemman Euroopan puolesta, ja onkin valitettavaa, ettei nyt saatu sovittua EU-alueen yhteisestä minimitasosta yritysten sijoittautumiseen vaikuttavan verotuksen alalla. Valtioiden välisen verokilpailun sijaan tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja askelia hyvinvoinnin tasaisempaan jakautumiseen.

Kansalaiset saavat lisää valtaa

Vihreät kiittävät Euroopan unionin toiminnan muuttuvan uudistussopimuksen myötä sekä avoimemmaksi, tehokkaammaksi että demokraattisemmaksi. Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet kasvavat, kun EU:n laajuinen kansalaisaloite otetaan käyttöön. Päätöksenteon avoimuus ja kansalaisten valta lisääntyy myös Euroopan parlamentin vallan kasvaessa ja kansallisten parlamenttien saadessa paremmat valmiudet valvoa unionin päätöksiä. Vihreät ovat vaatineet ministerineuvoston työn ja unionin toimielinten toiminnan avoimuuden lisäämistä ja nyt tämä toteutuu.

Perustuslakiprosessi saa myös kritiikkiä puoluevaltuuskunnalta. Vihreiden mielestä Euroopan kansalaiset olisivat ansainneet yhden selkeän perustuslain, jolla kerrotaan millaisessa yhteisössä olemme mukana ja miksi, sekä miten tämä yhteisö toimii. Suljetut neuvottelut sekä lopputuloksen monimutkaisuus ja hajanaisuus ovat kaikkea muuta kuin avoimia ja kansalaisille ymmärrettäviä.

Jaa sivu: