— Suvi Reijonen

Cronberg: Veroratkaisujen kohdentamisessa tavoitteet kirkkaiksi

- Valtiovarainministeri Jyrki Katainen on useassa haastattelussa väläyttänyt, että hallituksessa olisi valmiutta alentaa tuloveroja yli sen, mistä on sovittu. Kokoomuksen pirtaan se saattaisikin sopia. Muistutan kuitenkin, että hallitus ei ole toistaiseksi tehnyt päätöksiä aiemmin sovitun ylittävistä veroalennuksista, Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg totesi toimittajalounaalla 14.3.

Vihreiden mielestä hallituksen on ensin mietittävä, mitä jo sovituilla veroalennuksilla tavoitellaan.

- Suomessa on tällä hetkellä pula työvoimasta. Tuloverojen kevennyksiä ei siis tarvita työllisyyden parantamiseen. Työllisyysaste on noussut lähes 70 prosenttiin, mutta sen tulisi olla korkeampi. Meillä on edelleen tilanne, jossa työvoiman ulkopuolella on väkeä enemmän kuin pitäisi. Huomio on kiinnitettävä siihen, mitä voisimme tehdä heidän kannustamisekseen työhön.

Työllisyysasteen nostamisessa tuloveronkevennyksillä on merkitystä. Korkeimmat marginaaliveroasteet ovat henkilöillä, jotka siirtyvät sosiaaliturvalta tai työmarkkinatuelta pienituloisiin töihin. Marginaaliveroaste voi joissain tapauksissa nousta jopa 80 prosenttiin.

- Valtionvarainministerinä olisin tästä huolissani. Tuloverojen alennusvaraa ei vihreiden mielestä kannata tuhlata suurituloisiin, koska sillä ei saada heistä irti yhtään enempää työtunteja. Työllisyyden näkökulmasta alennusvara kannattaisi kohdistaa pieniin tuloluokkiin. Tähän kannustaa myös hallitusohjelma: työn tekeminen on tehtävä aina kannattavaksi. Tämä tarkoittaa myös pienituloisia. Tämänkaltaista kokonaisvaltaista analyysiä on tehtävä koko hallituksen voimin ennen veroalennusten lupaamista millekään ryhmälle, puheenjohtaja Cronberg totesi.

Jaa sivu: