— Suvi Reijonen

Ojansuu ryhmäpuheessa: Kehitysyhteistyörahat valtiontalouden kehysten ulkopuolelle

Vihreiden mielestä on häpeällistä, että Suomen kehitysyhteistyön rahoitus on taas jäämässä jälkeen jopa Euroopan neuvoston asettamasta 0,51 % tavoitteesta vuoteen 2010 mennessä.  Samaan aikaan YK:n 0,7 % tavoite on karkaamassa koko ajan kauemmaksi.

- Vihreä eduskuntaryhmä vaatii, että kehitysyhteystyörahat siirretään valtiontalouden kehysten ulkopuolelle. Näin voimme hoitaa velvoitteemme köyhyyden poistamiseksi kestävästi riippumatta taloussuhdanteista. Ilmastonmuutos vaikuttaa eniten juuri maailman köyhimpien ihmisten elämään. Meillä on moraalinen velvollisuus huolehtia siitä, että myös heillä on mahdollisuus selvitä ilmastonmuutoksen aiheuttamista tulevista ongelmista, kansanedustaja Kirsi Ojansuu totesi valtiontalouden kehyksiä vuosille 2009-2012 käsittelevässä ryhmäpuheenvuorossaan 25.3.2008.

Valtion metsien suojelua lisättävä merkittävästi

Vihreille tärkein tavoite kehysneuvottelussa oli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden säilymiseen tähtäävän METSO-ohjelman rahoituksen turvaaminen. - Ohjelman toteutukseen nyt osoitettu 181,85 miljoonaa euroa on vain reilut puolet toimintaohjelmassa esitetystä minimirahoituksesta. Korostamme, että tilanteessa, jossa hakkuita lisätään puutullien mahdollisesti astuessa voimaan, tulisi myös metsien monimuotoisuuden suojelun lisääntyä.

Koska METSO-ohjelman tavoitteet eivät voi toteutua vajaan rahoituksen vuoksi täysimääräisesti, Vihreät esittävät kahta toimenpidettä ohjelman minimitavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi.

- Valtion metsien suojelua on lisättävä merkittävästi, tarvittaessa 50 000 hehtaariin ohjelmassa mainitun 10 000 hehtaarin sijasta. Lisäksi METSO-ohjelman osoitettujen varojen käyttö on ohjattava tarkasti luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaille alueille.

Taiteilijoille ja tutkijoille sosiaaliturva

Taiteilijoiden ja tutkijoiden sosiaaliturvan parantamista on saatu odottaa pitkään. - Sosiaalidemokraateilla olisi ollut 12 vuotta aikaa korjata kestämätön tilanne. Tämä hallitus toimii kuitenkin edellistä oikeudenmukaisemmin ja takaa myös taiteilijoille ja tutkijoille sosiaaliturvan, Kirsi Ojansuu huomautti. 

Puhe kokonaisuudessaan

Jaa sivu: