— Suvi Reijonen

Sumuvuori ryhmäpuheenvuorossa: Suomalaisesta kriisinhallinnasta puuttuu poliittinen visio

Vihreät eivät usko, että aseilla ratkottaisiin maailman kriisit. Ykköskeino rauhanrakentamisessa on aina konfliktien ennaltaehkäisy sotilaallisen voimankäytön sijaan.

- Suurimmat uhat turvallisuudellemme eivät ole sotilaalliset uhat tai terrorismi, vaan ilmastonmuutos ja inhimillisen hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen maailmassa, kansanedustaja Johanna Sumuvuori totesi Suomen osallistumista Naton nopean toiminnan joukkoihin (NRF) käsittelevässä ryhmäpuheenvuorossaan 11.3.

Eduskunnalle annettu valtioneuvoston selonteko osoittaa, että Suomi vahvistaa nyt sellaista, mistä on periaatteellisesti linjattu jo edellisen hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa vuonna 2006. - Nyt tehdyssä linjauksessa Suomen yhteistyö on rajattu siten, että Suomi ei osallistu NRF:n päivystysvuoroihin, Sumuvuori painottaa.

Vihreä eduskuntaryhmä pitää erityisen tärkeänä, ettei Suomen kantaa varsinaiseen Nato-jäsenyyteen muuteta NRF-päätöksen yhteydessä. 

- On mainiota, että valtioneuvoston ja presidentin NRF-päätöksen yhteydessä hyväksyttiin ministeri Cronbergin lausuma, jonka mukaan NRF-toimintaan osallistuminen ei muuta Suomen suhdetta varsinaiseen Nato-jäsenyyteen. NRF:n täydentäviin joukkoihin osallistuminen ei ole Naton esikartano. Vihreät suhtautuvat sotilasliiton jäsenyyteen edelleen kielteisesti.

Kriisinhallinnan kokonaisnäkemys puuttuu

Vihreät haluavat nostaa esiin vakavan huomion siitä, miten hajanaisesti Suomessa on käsitelty kriisinhallintaan liittyviä asioita. Suomelta puuttuu kriisinhallinnan kokonaisnäkemys. - Tarvitaan huomattavasti selkeämpi suunnitelma siitä, millä keinoin Suomi lisää hallitusohjelman mukaisesti siviilikriisinhallinnan resursseja, jotka ovat tällä hetkellä aivan liian pienet. Suomalaisesta kriisinhallinnasta tarvitaan kirkkaampi poliittinen visio

Nopean toiminnan joukkojen toiminnassa vielä kehitettävää

Vihreät painottavat, että Suomen on kiinnitettävä vakavaa huomiota tämänhetkisen kansainvälisen kriisinhallinnan ja sen parissa tehtävän yhteistyön puutteisiin. Esimerkiksi Afganistanin ISAF-operaatiossa Natolla ja EU:lla on ollut vaikeuksia sopia poliittisella tasolla yhteistoiminnan järjestelyistä.

- Afganistanin operaation ongelmat ovat hyvä esimerkki siitä, että nopean toiminnan joukkojen toimintakonseptin kehittelyssä on vielä haasteita. YK:n mandatoima, nykyään Naton johtama ISAF-operaatio on toiminut Afganistanissa jo vuosia, mutta ulkoasiainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan Afganistanin turvallisuustilanne on siitä huolimatta heikentynyt vuoden 2007 aikana, Sumuvuori huomauttaa.

Ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan.

Jaa sivu: