— Suvi Reijonen

Brax valtuuskunnassa: Luonnonlohen tulevaisuus turvataan

Oikeusministeri Tuija Brax linjasi Vihreiden Lappi-politiikkaa Kemissä puoluevaltuuskunnan kokouksessa.

Vajaa kuukausi sitten valtioneuvosto hyväksyi asetuksen lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa. Asetuksen tarkoituksena on turvata hallitusohjelman mukaisesti luonnonlohen nousu kutujokiin, poikastuotannon mahdollisimman korkea taso ja rannikon ammattikalastuksen toimintaedellytykset. Lohiasetus astui voimaan viime tiistaina 15.4.

- Suomesta Itämereen vaeltavat Tornionjoen ja Simojoen luonnonlohikannat ovat suunnattoman arvokas kansallisomaisuus, jonka säilyttäminen on meidän tehtävämme, sillä ne ovat lajinsa ainoat. Asetus on kompromissi, ja vaikka olin sitä neuvottelemassa loppuun saakka ja vielä hyväksymässä sen, olen huolissani luonnonlohen tulevaisuudesta. Meillä ei ole täyttä varmuutta, miten lohikanta annetuilla reunaehdoilla kehittyy. Onneksi hallitus on sitoutunut siihen, että mikäli luonnonlohikantojen tila ei odotetulla tavalla vahvistu, hallitus ryhtyy luonnonlohikantojen tilan edellyttämiin toimiin, Brax lupasi.

ILOn alkuperäiskansasopimuksen ratifiointi etenee

Oikeusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kesken on pitkin talvella jatkettu neuvotteluja siitä, millä edellytyksillä Suomi voisi ratifioida ILOn alkuperäiskansasopimuksen, jossa tunnustetaan alkuperäiskansojen erityiset oikeudet perinteisiin asuinalueisiinsa ja edellytetään valtioilta toimenpiteitä alkuperäiskansojen kulttuurin, kielten ja ympäristön suojelemiseksi. Suomessa sopimus koskee EU:n ainoan alkuperäiskansan, saamelaisten oikeuksia.

Ministeriöiden virkamiesten valmistelussa on ollut ehdotus puitelaiksi, jolla ratifiointiedellytykset voivat täyttyä. - Jos neuvottelut etenevät toivomallani tavalla, voisi olla mahdollista nimetä jatkovalmisteluun työryhmä kevään kuluessa. Työryhmässä tulee olla edustettuna myös Saamelaiskäräjät, joiden hallitusta olen pitänyt ajan tasalla käydyistä neuvotteluista. Työryhmän tulisi saada työnsä valmiiksi kesään 2009 mennessä. Työryhmä valmistelisi uuden puitelain ja siihen välittömästi liittyvät muut lainsäädäntömuutokset.

Lapin raideliikenteeseen panostuksia

Juuri neuvotellun liikennepoliittisen selonteon historiallisen suuri panostus ratainvestointeihin näkyy myös Lapissa. Brax iloitsi Rovaniemi-Kemijärvi-radan sähköistyspäätöksestä ja totesi, että Kolarin radan parantamiseen on löydyttävä keinoja jo ennen kuin kaivoshankkeet tekevät siitä ehdottoman välttämätöntä.

Lisää vihkijöitä Lappiin

Matkailuala Lapissa on kiinnittänyt huomiota hiukan hupaisaan ongelmaan: Lapista ei löydy riittävästi vihkijöitä tyydyttämään matkailijoiden naimisiin pääsyn tarvetta.

- Asiaan on paneuduttu oikeusministeriössä ja ratkaisukin on valmiina. Vihkijöiden määrä kasvaa, kun laajennetaan niiden vastuullisten juristien joukkoa, joille annetaan oikeus vihkimiseen. Oikeusministeriö ei tahdo olla matkailijoiden onnen tiellä eikä ohjata naimisiin menijöitä Ruotsiin, Brax vakuutti.

Puhe kokonaisuudessaan

Jaa sivu: