— Suvi Reijonen

Cronberg valtuuskunnassa: Ympäristöosaamisen vienti kansalliseksi tavoitteeksi

Pohjois-Suomen ja Barentsin alueen kymmenien miljardien investoinnit edellyttävät Vihreiden puheenjohtajan, työministeri Tarja Cronbergin mukaan huomion suuntaamista rautateihin ja ympäristökysymyksiin. Niin sanotulle European High North -alueelle aiotut investoinnit jo vuoteen 2015 mennessä ovat 46 miljardia euroa.

- Jotta Lappi ja kokouspaikkakuntamme Kemi voisivat hyötyä näistä valtavista uusista taloudellisista mahdollisuuksista, tarvitaan ratoja. Vanhasen hallituksen toimet Kemijärven radan sähköistämiseksi avaavat Kemille portteja transitoliikenteelle itään. Enää puuttuu yhteys Venäjän puolelle. Vihreät ovat valmiita edistämään tätä ratahanketta valtion rahoituksella, Cronberg lupasi Vihreiden valtuuskunnassa 20.4.

Cronberg arvioi monet Venäjän, Norjan ja Pohjois-Suomen hankkeet ympäristön kannalta haasteellisiksi ja vaatii kansainvälisen yhteistyön suuntaamista uudelleen.

- Suomi on nostanut esiin Pohjoisen ulottuvuuden, Norja puhuu Pohjoisen politiikasta, ja koko arktinen alue tekee yhteistyötä pohjoisuuden nimikkeen alla. Mielestäni kaiken tämän yhteistyön tavoitteen tulee olla ”Puhtaan luonnon Pohjoinen”. Suomalaisen ympäristöosaamisen vienti ja tuotekehitys tulevien valtavien investointien yhteydessä tulisi ottaa yhdeksi kansalliseksi ulkopolitiikan tavoitteeksemme, Cronberg linjaa.

Pohjois-Suomen matkailuinvestoinnit nousevat parin seuraavan vuoden aikana miljardiin euroon. Cronberg varoittelee ylikuumentumisesta mutta pitää hyvänä, että ihmisten kiinnostus luonnonrauhaa kohtaan näkyy matkailun lisääntymisenä.

- Vain ottamalla huomioon ympäristön riittävän perusteellisella tavalla, nuo elämykset voidaan ihmisille taata. Esimerkiksi Pallas-tunturille rakennettaessa täytyy olla todella tarkkana, että matkailussa pysytään kestävällä ladulla. Kaikista matkailukeskuksista ei myöskään pidä tehdä samanlaisia, Cronberg vaatii.

Seinäjoki-Oulun-radan jälkeen Lapissa pitäisi Cronbergin mukaan ottaa tavoitteeksi asettaa ratayhteys Kolarista Leville. Pitkällä tähtäimellä myös Norjan, Ruotsin ja Suomen yhteishankkeena tulisi toteuttaa ratayhteys Kolarista Kiirunan kautta Narvikiin.

Puhe kokonaisuudessaan

Jaa sivu: