— Suvi Reijonen

Hassi valtuuskunnassa: Suomi mukaan vihreään teolliseen vallankumoukseen

Tavoitteeksi päästötön Suomi 2050

EU:n komission selvitysten mukaan EU pystyy toteuttamaan 20 %:n päästövähennystavoitteen vuoteen 2020 mennessä parantamalla energiatehokkuutta 20 % ja nostamalla uusiutuvan energian osuuden 20 %:iin. Uusiutuvan energian tavoite ei ole vain ilmastonsuojelua, se on myös teollisuuspolitiikkaa. Tekniikan kehityksen kärjessä ei pysytä vanhoilla saavutuksilla, vaan on kehityttävä koko ajan.

- Tämä tulisi ymmärtää myös Suomessa, jonka ote uusiutuvan energian maailmanmarkkinoilla on viime vuosina päässyt lipsumaan. Ydinvoima ei voi olla suuren luokan ratkaisu ilmastonmuutokseen - vaikka unohtaisimme kaikki turvallisuusriskit ja jäteongelmat. Tuulivoima ohitti ydinvoiman jo vuosituhannen vaihteessa uusien verkkoon kytkettyjen megawattien määrässä. Viime vuonna tuulivoimatehoa käynnistettiin jo 10-kertaisesti verrattuna uuteen ydinvoimaan, Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi totesi Vihreiden valtuuskunnassa.

Vuotoksen allas aiheuttaisi valtavat päästöt

Vuotoksen allasta markkinoidaan puhtaan vesivoiman tuottajana. On muistettava, että allashanke kaatui korkeimmassa hallinto-oikeudessa liian suuriin ympäristöhaittoihin.

- Vuotoksen allas aiheuttaisi vesistöön niin suuret fosfori- ja raskasmetallipäästöt, että vastaavaa ei enää sallittaisi yhdellekään tehtaalle. Isot petokalat olisivat syömäkelvottomia jopa 15 vuotta ja syöntirajoitusten kohteena jopa 30 vuotta. Altaan metaanipäästöt olisivat niin suuret, että ne vastaisivat saman sähkömäärän tuottamista fossiilisilla noin 50 vuoden ajan. Emme kai me voi hyväksyä sitä, että tekoaltaiden rakentamisessa romutettaisiin 80-luvulla sädettyt ympäristövaatimukset?, Hassi ihmetteli.

Suomen pitää valita, haluammeko olla mukana vihreässä teollisessa vallankumouksessa vai jättäytyä jälkijoukkoon. Monet maat ovat asettaneet pitkän aikavälin päästövähennystavoitteita, esimerkiksi 80 % vuoteen 2050.

- Ehdotan, että Suomi asettaa tavoitevuoden, mihin mennessä olemme kokonaan kasvihuonekaasupäästötön yhteiskunta, ja ehdotan että tavoitevuodeksi asetetaan 2050. Tehdään suuri kansallinen tehtävä siitä, että Suomi on päästötön yhteiskunta vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämän toteuttamiseen pitää suunnata merkittävät tutkimus- ja tuotekehitysrahat. Tämän tavoitteen pitää ohjata energiapolitiikkaa ja yhdyskunta- ja liikennesuunnittelua. Sen tulee olla esillä myös eri alojen asiantuntijoiden koulutuksessa.

Puhe kokonaisuudessaan

Jaa sivu: