— Suvi Reijonen

Hautala ryhmäpuheessa: EU:n roolia ilmastopolitiikan veturina voimistettava

Lissabonin sopimus on saatettu maailmaan pihtisynnytyksellä, joka käynnistyi jo 2000-luvun alussa. Matkan varrella on käynyt varsin selväksi, miten kaukana EU:n päättäjät niin Brysselissä kuin jäsenmaissakin ovat kansalaisista. Tämä prosessi ei todellakaan ole luonut uskoa Euroopan yhteiseen missioon.

- Vaikka Lissabonin sopimukseen johtanut prosessi ei ole ollut EU:lle kunniaksi, EU:lla on missio. Maailmassa on yhä enemmän ongelmia, joita kansallisvaltiot eivät pysty yksinään ja erikseen ratkaisemaan, kansanedustaja Heidi Hautala totesi Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa Lissabonin sopimuksen ratifiointia koskevassa lähetekeskustelussa 10.4.2008.

EU:sta vahvempi ulkopoliittinen toimija

Sopimuksen ansiosta EU:sta tulee vahvempi ulkopoliittinen toimija.

- Siviilikriisinhallinta on nostettu osaksi EU:n ulkopolitiikkaa ja tulemme jatkossakin painottamaan sitä suhteessa unionin nopeasti kehittyneeseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Tuemme unionin laajaa turvallisuuskäsitystä, jossa ilmastonmuutos on nostettu aivan hiljattain kaikkein merkittävimmäksi turvallisuushaasteeksi.

Parhaiten EU onkin onnistunut toimiessaan kansainvälisen ilmastopolitiikan veturina ja myös näyttänyt omilla sisäisillä päätöksillään esimerkkiä muulle maailmalle. - Sitä pidämme myös Vihreiden eurooppalaisena saavutuksena. Tätä roolia haluamme unionissa edelleen voimistaa.

EU:n sosiaalista ulottuvuutta vahvistettava

Vihreä eduskuntaryhmä pitää ongelmallisena sitä, että Lissabonin sopimuskaan ei ole riittävästi vahvistanut unionin sosiaalista ulottuvuutta.

- Unionin pitäisi vihdoin pystyä päättämään yritysten sijoittautumiseen tai ympäristöön vaikuttavista veroista ilman, että yksikin jäsenmaa voi estää sellaisen päätöksen. Yhteisten työmarkkinoiden vastapainoksi on luotava työelämän vahvat pelisäännöt.

Kansalaisten perusoikeudet ja demokratia ottavat askeleen eteenpäin

Lissabonin sopimus vahvistaa kansalaisten perusoikeuksia. Perustuslakisopimuksen osana ollut perusoikeusasiakirja ei enää sellaisenaan sisälly sopimukseen, mutta siitä tulee oikeudellisesti sitova. Samoin uusi sopimus mahdollistaa EU:n liittymisen Euroopan ihmisoikeussopimukseen.

- Kun nämä muutokset on toivottavasti hyvinkin pian viety läpi, kansalaiset saavat paremmat mahdollisuudet vaatia unionilta heille kuuluvia perusoikeuksia.

Lissabonin sopimus sisältää myös monia demokratiaa ja kansalaisten osallistumista vahvistavia elementtejä.

- Kansalaiset saavat suoran vaikutuskeinon kansalaisaloitteen myötä. Miljoona Euroopan unionin kansalaista eri EU-maista voi esittää komissiolle ryhtymistä toimiin asiassa, jossa sillä on toimivaltaa. Näin syntyy todellista Euroopan-laajuista keskustelua ja yhteisyyttä yli valtioiden rajojen, Heidi Hautala totesi.

Puhe kokonaisuudessaan.

Jaa sivu: