— Suvi Reijonen

Sinnemäki: Etujärjestöjen puheet veronkevennysten lisäämisestä vastuuttomia

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki tyrmää Elinkeinoelämän keskusliiton ja Veronmaksajain keskusliiton puheet veronkevennysten lisäämisestä.

- Etujärjestöjen puheet ovat vastuuttomia. Tuollaisella intressipolitikoinnilla ei kanneta vastuuta hyvinvointipalveluista ja julkisen talouden kestävyydestä.
Veropohjaa ei pidä kaventaa tilanteessa, jossa talouden näkymät ovat epävarmat, Anni Sinnemäki kritisoi etujärjestöjen näkemyksiä.

- Toivon todella, että Keskustassa ja Kokoomuksessa aletaan kantaa vastuuta veropohjasta pitkällä aikavälillä, vaikka etujärjestöillä ei siihen haluja olisikaan, Sinnemäki lisää.

Hallitusneuvotteluissa sovittiin 1,1 miljardin euron veronkevennyksistä. Sinnemäki katsoo, että tasaisesti kaikille suunnattujen veronkevennysten teho talouden elvyttäjinä on heikko.

- Veropolitiikan on oltava tehokasta ja oikeudenmukaista. Sovittuja veronalennuksia on suunnattava pienituloisten verotuksen keventämiseen. Tämä lisää kulutuskysyntää, purkaa tuloloukkuja ja vähentää köyhyyttä. Sosiaaliturvan uudistamistyön yhteydessä olisi mahdollisuus ratkaista monia rakenteellisia ongelmia. Rakenteiden muuttaminen on parempaa politiikkaa kuin yleisten veronkevennysten toteuttaminen.

Sinnemäen mielestä lisäveronkevennysten sijaan nyt on keskityttävä veropohjan aukkojen tilkitsemiseen ja verotuksen oikeudenmukaisuudesta huolehtimiseen. Ensimmäisenä pitää puuttua työtulojen kierrättämiseen yritysten kautta matalasti verotetuksi osinkotuloksi.

- On löydettävä ratkaisu esimerkiksi siihen, että lääkärit voivat yksityisellä sektorilla muuttaa palkkatulojaan kevyemmin verotetuksi pääomatuloksi. Tilanne aiheutui edellisen hallituksen yritysverouudistuksesta. Tämä tilanne on korjattava, Sinnemäki vaatii.

Jaa sivu: