— Suvi Reijonen

Vihreä eduskuntaryhmä: YK:n ihmisoikeustarkkailijoille pääsy Kiinaan

Vihreä eduskuntaryhmä esittää Suomen hallitukselle, että se vaatisi Kiinaa päästämään maahan YK:n ihmisoikeustarkkailijoita. Tarkkailijat tuottaisivat puolueettoman selvityksen Tiibetin viimeaikaisista tapahtumista, mielenosoitusten väkivaltaisesta tukahduttamisesta sekä laittomista pidätyksistä ja vangitsemisista.

Tarkkailijoille tulee taata vapaa pääsy Tiibetiin ja sen lähialueille. Lisäksi rauhanomaisesti mieltään osoittaneet ja mielivaltaisesti pidätetyt on vapautettava.

Kiina on arvostellut ulkomaita puuttumisesta ihmisoikeustilanteeseen. Vihreän eduskuntaryhmän kannan mukaan ihmisoikeusloukkauksiin reagoiminen on jokaisen velvollisuus.

- Ihmisoikeusloukkaukset eivät voi olla minkään maan sisäinen asia, sanoo
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Vihreä eduskuntaryhmä toivoo, että Suomen hallitus edistäisi EU:n yhteistä kantaa Tiibetin tilanteeseen, kuten Euroopan parlamentti on 10.4.2008 esittänyt. Mikäli Kiinan ihmisoikeustilanne ei oleellisesti parane, olisi kauppasuhteita Kiinan kanssa arvioitava uudelleen.

Kiinan tulee myös aloittaa vuoropuhelu Tiibetin tilanteesta dalai-laman ja Tiibetin pakolaishallituksen edustajien kanssa.

- Kyse ei ole Kiinan valtiota uhkaavasta kehityksestä, vaan tiibetiläisten oikeudesta oman kulttuurinsa säilyttämiseen ja uskontonsa vapaaseen harjoittamiseen. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista, Sinnemäki toteaa.

Kun Kiinalle myönnettiin kisat, se sitoutui parantamaan ihmisoikeuksiaan. Valmistautuminen Pekingin olympialaisiin ei ole toistaiseksi kohentanut maan ihmisoikeustilannetta, osin tilanne on jopa heikentynyt.

Jaa sivu: