— Suvi Reijonen

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro liikennepoliittisen selonteon lähetekeskustelussa

Oras Tynkkynen

Arvoisa puhemies!

Liikennepoliittinen selonteko on monessa mielessä historiallinen avaus. Aloitetaan ilmastosta.

Ilmastohaaste on viimeistään tehnyt selväksi, että liikennepolitiikkaan tarvitaan täyskäännös. Päästöjen jatkuvan kasvattamisen sijaan ne pitää painaa ripeästi laskuun. Komissio on esittänyt Suomelle 16 prosentin päästövähennystä vuoteen 2020 mennessä.

Tavoite tuskin jää tähän. Jos ja kun saadaan aikaan kansainvälinen sopimus Kioton jatkoksi, tavoite tiukkenee entisestään. Meidän pitää varautua vähentämään päästöjä yli viidennes – myös liikenteessä.

Liikenteen päästöjen vähentäminen on haastavaa, mutta välttämätöntä. Jos päästöjä ei vähennetä riittävästi liikenteessä, pitää niitä vähentää vastaavasti enemmän esimerkiksi maataloudessa tai jätehuollossa. Ei se ole paljoa sen helpompaa. Liikennesektorin on tehtävä oma osuutensa ilmastotalkoissa.

Selonteossa on haarukoitu hyvin mahdollisia keinoja päästöjen vähentämiseksi. Vihreä eduskuntaryhmä edellyttää, että selonteossa tarkastellut toimenpiteet tulee mahdollisimman pian jalostaa konkreettisiksi päätöksiksi. Työ jatkuu ilmasto- ja energiastrategiassa sekä ilmasto- ja energiapoliittisessa tulevaisuusselonteossa.

Miten liikenteen päästöjä sitten voisi vähentää yli viidenneksen? Siihen tarvitaan kaikki kestävät keinot. Kaikki niistä eivät ole välttämättä erityisen suosittuja. Meillä päättäjillä pitää silti olla rohkeus tarttua niihin.

Yksi tehokkaaksi todettu keino ovat ruuhka- ja käyttömaksut. Ruuhkamaksuista on saatu hyviä kokemuksia mm. Tukholmassa ja Lontoossa.

Suomi on Baltian maiden ohella ainoa Manner-Euroopan maa, jossa ei ole käytössä minkäänlaisia tienkäyttömaksuja. Ei vielä – mutta pian toivottavasti on. Selonteossa ilmaistaan hallituksen selvä tahto luoda valmiudet maksujen käyttöönotolle. Tarvittavat selvitykset tehdään vuoden kuluessa, päätökset toivottavasti pian sen jälkeen.

Vihreät kannattavat lämpimästi ruuhkamaksujen pikaista käyttöönottoa. Niistä hyötyy ilmasto, mutta niistä hyötyvät myös autoilijat ruuhkien vähenemisenä ja sujuvampana liikenteenä.

Ruuhkamaksujen vastustajille minä sanon: jos maksut eivät kelpaa, esittäkää parempi keino vähentää liikenteen päästöjä yhtä paljon. Politiikassa ei voi loputtomiin sanoa kaikille ratkaisuille ei; välillä pitää rohjeta sanoa myös kyllä.

Arvoisa puhemies!

Historiallista selonteossa on myös poikkeuksellisen mittava satsaus raideliikenteeseen. Tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomen historiassa ratahankkeisiin investoidaan enemmän kuin tiehankkeisiin. Tämä on johdonmukaista ilmastotavoitteen kanssa. Ratojen osuutta on tulevaisuudessa edelleen kasvatettava, mihin selonteossa viitataankin.

Kehärata ja länsimetro saavat nyt rahoituksensa. Pohjanmaan radan kunnostukseen satsataan huikeat 800 miljoonaa euroa. Tampereen seudun lähiraideliikenne pääsee vauhtiin. Myös ELSA- ja HELI-ratojen varaukset ovat tärkeä signaali tulevaisuuden suunnasta.

Samalla tehdään kestävää aluepolitiikkaa. Savonlinna−Huutokoski-rata pelastetaan ja Ylivieska−Vartius-radan välityskykyä lisätään. Rovaniemi−Kemijärvi- ja Seinäjoki−Vaasa-radat sähköistetään.

Hankkeiden priorisoimisessa ratoja on siis muistettu hyvin. Valitettavasti ratojen kunnossapitoon on jäämässä noin 70 miljoonan euron vuotuinen vaje. Tämä on korjattava. Rahoituksen tasoon on palattava lisäbudjeteissa.

Kaikkea ei silti ratkaista rahalla. Paljon liikennepolitiikassakin voidaan tehdä toimimalla fiksummin ja tehokkaammin.

Paikallisjoukkoliikenteelle voi saada lisää matkustajia organisoimalla se seudullisesti. Selonteko lupaa tämänsuuntaisia lainmuutoksia. Samoin luodaan edellytykset pääkaupunkiseudun lähiraideliikenteen kilpailuttamiselle.

Arvoisa puhemies!

Selonteosta käy hyvin ilmi, että liikennepolitiikkaa pitää harjoittaa käsi kädessä alue- ja yhdyskuntasuunnittelun kanssa. Nykyinen yhdyskuntarakenteen hajautuminen lisää voimakkaasti autoilua. Näin ei voi jatkua.

Vihreä eduskuntaryhmä tukee lämpimästi ministeri Vapaavuoren näkemyksiä yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä. Meidän tulee pikaisesti miettiä keinoja vahvistaa yhdyskuntasuunnittelun ohjausta.

Yksi keino on suunnata kauppoja voimakkaammin sinne, minne ne kuuluvat: lähelle ihmisiä. Vihreiden mielestä kaupan suuryksikköjä tulisi voida rakentaa olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle vain ympäristöministeriön erityisluvalla. Autoilua lisääviltä peltomarketeilta pitäisi myös periä korotettua kiinteistöveroa.

Kävellen ja pyöräillen tehdään Suomessa matkoista noin kolmannes. Suhteessa kevyen liikenteen merkitykseen ja mahdollisuuksiin on valitettavaa, että yli kuusikymmensivuisessa selonteossa kävelyä ja pyöräilyä on käsitelty vain puolikkaan sivun verran.

Kevyen liikenteen edistäminen on paitsi hyvää ilmastopolitiikkaa, myös hyvää terveyspolitiikkaa. Selonteossa luvataan laatia kävelyn ja pyöräilyn toimintalinjat. Tämä viittaa toivottavasti siihen, että ministeri Vehviläinen ottaa seuraavaksi kevyen liikenteen edistämisen erilliseksi kärkihankkeekseen. Tässä tärkeässä tehtävässä hänellä on Vihreän eduskuntaryhmän täysi tuki.

Suurilla kaupunkiseuduilla pyöräilyn osuus on mahdollista jopa kaksinkertaistaa, kuten Tukholmassa on jo tehty. Selonteossa luvattu kevyen liikenteen teemarahoitus tulisi käyttää tärkeimpien kävelyn ja pyöräilyn esteiden poistamiseen.

Muutama sana turvallisuudesta:

Tieliikenteen turvallisuus on parantunut kymmenen viime vuoden aikana verkkaiseen tahtiin – aivan liian verkkaiseen tahtiin. Vuosittain Suomen liikenteessä kuolee noin 400 ihmistä.

Vihreä eduskuntaryhmä tukee neljän ministerin työryhmän turvallisuuspakettia. Siihen kuuluu mm. kuntien osallistuminen liikennevalvontaan ja alkolukon käytön lisääminen. Toimet on toteutettava pikaisesti.

Arvoisa puhemies!

Älykäs liikenne yhdistää perinteisiin liikenneratkaisuihin modernin informaatio- ja viestintäteknologian. Älykkäästä liikenteestä voidaan puhua esimerkiksi silloin, kun bussi saa liikennevaloissa automaattisesti vihreän valon tai junassa voi käyttää langatonta verkkoyhteyttä.

Yksi älykkään liikenteen kiinnostavimpia lupauksia ovat satelliittipaikannukseen perustuvat tienkäyttömaksut. Maksut voidaan kohdentaa tarkkaan paikan ja ajan mukaan.

Maksu olisi suurempi ruuhka-aikoina ja kaupunkiseuduilla, joilla joukkoliikenne tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon. Vastaavasti maaseudulla maksu olisi vain murto-osa tai sitä ei perittäisi lainkaan. Näin maksu olisi myös aluepoliittisesti oikeudenmukainen.

Maksuilla voitaisiin korvata vuotuinen ajoneuvovero. Järjestelmä tulisi luonnollisesti toteuttaa yksityisyyden suojaa kaventamatta.

Paikantimen avulla voisi tarjota myös hyödyllisiä lisäpalveluja. Esimerkiksi paikannin voisi hälyttää paikalle ambulanssin, jos autoilija ajaa kolarin. Tekniikka voisi Suomessa vähentää lähes 20 liikennekuolemaa vuodessa.

Suomella on johtavana ICT-maana ensiluokkaiset edellytykset nousta älykkään liikenteen edelläkävijäksi. Se edellyttää kuitenkin meiltä päättäjiltä näkemyksellisyyttä. Älykkäästä liikenteestä tulee tehdä liikennepolitiikan läpi kulkeva vihreä lanka.

Jaa sivu: