— Suvi Reijonen

Haavisto: Vihdin Ideapark ei ole rakennuslain mukainen

Joukkoliikenteen ulkopuolelle sijoittuva kaupan suurkeskus olisi bad idea -park

Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) tukee asuntoministeri Jan Vapaavuoren (kok.) käsitystä, että kaupan suurkeskuksen sijoittaminen Vihtiin voimassa olevan maakuntakaavan ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisesti on huono idea.

Haaviston mielestä pääkaupunkiseudulla on investoitava kauppakeskuksiin, jotka ovat julkisilla liikennevälineillä tavoitettavissa. Kun pääkaupunkiseudulla on hyvä ja yhä kehittyvä raideliikenteen verkko, pitäisi kaupan suuret keskittymät saada Haaviston mielestä sen varteen.

Haavisto muistuttaa, että maankäyttö- ja rakennuslakia valmisteltaessa juuri kaupan suuryksiköiden sijoittuminen ja kestävän yhdyskuntarakenteen aikaansaaminen olivat eniten keskusteltuja kysymyksiä Lipposen ensimmäisessä hallituksessa, jonka ympäristöministerinä hän oli vastuussa rakennuslain valmistelusta.

Uusina tekijöinä ovat tulleet myös Suomen kasvihuonekaasupäästösitoumukset, jotka edellyttävät entistä enemmän siirtymistä vähäpäästöisempään joukkoliikenteeseen. Haaviston mukaan koko Ideaparkin konsepti näyttää perustuvan yksityisautoiluun ja sen lisäämiseen.

Haavisto ihmettelee pääministeri Vanhasen kannanottoa, jossa hän kertoo ymmärtävänsä Vihdin Ideapark -hanketta. Haaviston mukaan on tärkeää, että hallitus tukee nyt voimassa olevaa rakennuslakia, maakuntakaavaa ja valtakunnallisia maankäyttötavoitteita, ja toimii niiden toteuttamiseksi. - Vanhasen kannanotto merkitsee irtiottoa näistä, Haavisto toteaa.

Jaa sivu: