— Suvi Reijonen

Johanna Sumuvuoren ryhmäpuheenvuoro Valtiontalouden kehykset 2009-2012 - palautekeskustelussa

Arvoisa puhemies,

Vihreiden politiikan tavoitteena on ympäristönsuojelun, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja onnellisuuden edistäminen. Tarkastelemme myös kehyspäätöstä näiden arvojen pohjalta.

Kehyksissä on monia asioita, joihin vihreät ovat erittäin tyytyväisiä, mutta myös asioita, jotka saatiin vasta alulle tai joita ei onnistuttu vielä saavuttamaan lainkaan.

George Orwell kertoo kirjassaan 1984 valtiosta, jossa isoveli kirjoittaa kielen uusiksi. Syntyy uuskieli, jonka avulla ei voi ilmaista pahoja asioita. Vihreät eivät halua käyttää poliittista uuskieltä, jossa puhutaan vain onnistumisista. Siksi haluamme ilmaista myös tyytymättömyytemme niistä asioista, joita emme onnistuneet vielä saavuttamaan.

Arvoisa puhemies,

Vihreät ovat hyvin huolissaan tahdista, jolla Suomi löntystelee kohti YK:n ja EU:n kehitysyhteistyötavoitteita. Ei voi olla niin, että myötätuntomme maailman köyhiä ja nälkäisiä kohtaan herää vain äkillisten katastrofien kohdalla, mutta suljemme silmämme valtavasti suuremman ihmisjoukon jatkuvalta äärimmäiseltä köyhyydeltä ja aliravitsemukselta.

On tietenkin hyvä, että kehitysyhteistyömäärärahat nousevat euromääräisesti, mutta katsomme, että tiukempi sitoutuminen prosentuaalisiin tavoitteisiin on välttämätöntä paitsi maailman köyhien takia, myös Suomen kansainvälisen maineen ja vaikutusvallan kannalta.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus varmistaa määrärahakehityksen, joka vie Suomea kohti YK:ssa asetettua 0,7 prosentin kehitysyhteistyömäärärahojen tasoa. Tämän hetkisellä vauhdilla emme saavuta edes Euroopan unionin kehitysyhteistyömenojen määrärahatasoa eli 0,51 prosenttia bruttokansantulosta vuoteen 2010 mennessä. Emme siis nakerra vain omamme, vaan myös EU:n yhteistä kehitysyhteistyön tavoitetta.
Suomi on jälleen kerran pitämässä peräpäätä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Norja, Ruotsi ja Tanska ovat ajat sitten täyttäneet ja ylittäneet YK:n kehitysyhteistyömäärärahoja koskevan suositustason.
Vihreä eduskuntaryhmä vaatii, että pidämme tosissamme kiinni kansainvälisistä sitoumuksista. Yhdymme myös ulkoasiainvaliokunnan kantaan siitä, että Suomen kansainvälinen maine kärsii tuntuvia vahinkoja vuonna 2010 selkeän kansainvälisen velvoitteen saavuttamatta jättämisestä johtuen.

Kehitysyhteistyön prosenttitavoitteiden saavuttamiseksi kehitysyhteistyörahoja on tarkasteltava kehysmenettelyn ulkopuolella. 


Arvoisa puhemies,

Metsiensuojelun tilanne on toinen asia, johon emme ole tyytyväisiä. Vihreät tekivät paljon töitä kehysneuvotteluissa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden säilymiseen tähtäävän Metso-ohjelman rahoituksen eteen. Toimintaohjelmaan onkin varattu lisärahoitusta, mutta se jää puoleen työryhmän suosittelemasta minimitasosta.

Eteläisen Suomen metsistä on suojeltu vain noin 2 prosenttia, joka on olematon määrä. Tilanne on kriittinen. Metsiensuojelussa on kyse ainutlaatuisen kansallisaarteemme vaalimisesta.

Arvoisa puhemies,

Vihreille yksi tärkeimpiä tavoitteita on myös hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen. Suomalaisen yhteiskunnan perusturvan rakenne ei ole enää nykymaailmasta ja sen taso on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista. On syytä olla vakavasti huolissaan siitä, että sosiaalinen eriarvoisuus ja köyhyys ovat lisääntyneet aikana, jolloin käytettävissä olevat varat ovat kasvaneet kaikissa tuloluokissa. Stakesin viimeisimmät tilastot luovat murheellisen kuvan laman jälkeen noudatetusta sosiaalipolitiikasta.

Tämä hallitus tekee merkittäviä, ihmisten arjessa tuntuvia parannuksia muun muassa opintotukeen ja minimiäitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahoihin sekä sairauspäivärahoihin. Tästä huolimatta kohdistuu Sata-komitean sosiaaliturvan uudistustyöhön vihreiden suunnalta suuria odotuksia.

Vihreät linjaavat, että köyhyyttä, byrokratiaa ja lannistavuutta vähentävä perusturva saa maksaa, ja sille on rakennettava useamman vuoden kestävä rahoituspaketti. Kannatamme sosiaalimenojen osuuden kasvattamista bruttokansantuotteesta. Kuten valtiovarainvaliokunta linjaa mietinnössään, sosiaaliturvauudistuksen aloittaminen edellyttää voimavaroja jo kehyskauden aikana.
Vihreät ovat ylpeinä mukana hallituksessa, joka usean edellisen hallituksen jarrutuksen jälkeen laittaa apurahansaajien sosiaaliturvan kuntoon. Kaikkein heikko-osaisimpien ihmisten osalta pidämme pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa ja sen rahoitusta merkittävänä toimenpiteenä aivan liian pitkään laiminlyödyn ongelman ratkaisemiseksi.

Hyvinvointipalveluiden parantamisessa on tulevina vuosina huomioitava myös entistä paremmin väestön ikääntyminen sekä Suomen monikulttuuristuminen. Tällä hallituksessa on aitoa halua uudistaa sosiaaliturvaa, parantaa sen tasoa ja tunnustaa ihmisten elämäntilanteiden moninaisuus.

Yliopistoista on eduskunnalla mahdollisuus keskustella huomisessa välikysymyskeskustelussa, mutta toteamme lyhyesti että yliopistouudistuksen tavoitteena on oltava alueellisesti kattava ja perusrahoitukseltaan turvattu yliopistoverkosto, jonka ylimpänä arvona on sivistys itseisarvona.

Arvoisa puhemies,

Käsiteltävänä olevassa kehyspäätöksessä on herätty ilmastonmuutoksen todellisuuteen. Ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen historiassa käytetään enemmän rahaa kiskoihin kuin asfalttiin. Tiemaksujen käyttöönottoa selvitetään ja ympäristöverotusta edistetään. Tämä hallitus ottaa ensimmäiset askeleet myös suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemisessa. Jatkossa kansalaisia on kannustettava ja ohjattava koko ajan voimakkaammin mukaan ilmastokatastrofin vastaisiin ilmastotalkoisiin.

Oli kyse sitten liikenteestä, energiankulutuksesta, yhdyskuntarakenteesta tai kulutustottumuksista, tuntuvat muutokset edellyttävät valtion ohjaustoimia. Ilmastonmuutoksen torjunta on yhteiskunnallinen ja teollinen vallankumous, jossa voi pärjätä vain hyppäämällä täysillä mukaan. Historiassa on riittävästi esimerkkejä siitä mitä käy niille, jotka valitsevat toimintalinjakseen jarruttamisen.

Jaa sivu: