— Suvi Reijonen

Tarja Cronbergin puoluekokouspuhe 2008

Hyvät vihreät ystävät!

Me vihreät olemme asemoineet itsemme puoluekartalle edelläkävijöiksi, oikeiston ja vasemmiston edelle. Meitä tarvitaan tuottamaan ratkaisuja poliittisiin ongelmiin, joita muu puoluekenttä ei edes havaitse.

Olemme toimineet politiikan airueena, sanantuojana, niin ilmastonmuutoksesta, perustulosta, ruuhkamaksuista kuin syöttötariffeistakin, vain muutamia asioita mainitakseni.

Joskus kysytään, tarvitaanko vihreitä, kun kaikki puhuvat ympäristöasioista. Yhtä hyvin voi kysyä, tarvitseeko juna veturia. Niin usein olemme saaneet vetää muita puolueita oikeille raiteille.

Meitä tarvitaan myös hyvän elämän saavuttamiseksi ja hyvinvointivaltion uudistamiseen. Tässä suhteessa me haastamme niin vasemmiston kuin oikeistonkin. Me olemme turvallisuutta ja ratkaisuja tuottava vaihtoehto epävarmuutta lietsovan oikeiston ja menneeseen takertuvan vasemmiston edellä.

Vasemmiston me haastamme jo pelkällä olemassaolollamme. Vihreät aloitteet esimerkiksi perustulosta pakottavat vasemmiston uudistumaan. Me haastamme myös oikeiston yrittäjäpolitiikan  perustulon kautta. Ehkä se on siksi niin vaikea kummassakin suunnassa hyväksyä.

Hahmottelen seuraavaksi vihreää visiota maailmasta kolmesta näkökulmasta.

Ilmastovastuu

Ilmastovastuuta olemme kantaneet pidempään kuin muut puolueet. Meille on tärkeää ehkäistä ennalta, ei korjata ilmastonmuutoksen aiheuttamia tuhoja. Vihreässä politiikassa ilmastovastuu yhdistyy ennakoivaan turvallisuuteen.

Ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamme ekologisella verouudistuksella ja käytännöllisillä ratkaisuilla. Saastuttamisesta tulee maksaa ja kestävästä kulutus- ja elämäntavoista saada helpotusta. Me sanomme ”kyllä” ilmaston ja ympäristön kannalta myönteisille ratkaisuille. 

Myös EU edellyttää uusiutuvien määrän nostamista 38 prosenttiin energiankulutuksesta. Vihreän vision mukaan lisäyksestä 60 prosenttia voidaan toteuttaa metsä- ja peltoenergialla ja loput 40 prosenttia tuulella ja lämpöpumpuilla ja muilla uusiutuvilla. Tämä visio edellyttää myös määrätietoisia toimia energiankulutuksen kasvun taittamiseksi.

Tehtävää ja haasteita ilmastovastuun suhteen kuitenkin riittää. Parhaillaan valmistellaan pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapoliittista strategiaa. Se tulee linjaamaan ilmastopolitiikkaa erityisesti vuoteen 2020 saakka. Haluamme strategiaan kunnianhimoiset linjaukset niin uusiutuvan syöttötariffien kuin energiayhtiöiden windfall-voittojen leikkaamisenkin suhteen.

Yhtä suurta muutosta olemme hallituskaudella vauhdittaneet. Suorastaan historiallinen käänne tapahtui väylähankkeissa. Ensimmäistä kertaa sitten rautateiden rakentamisen jälkeen väylärahoista kaksi kolmasosaa tullaan käyttämään ratahankkeisiin. Tämä historiallinen muutos hautautui valitettavasti erään tekstiviestikohun ansiosta.

Olisiko kokoomuksen ja keskustan hallitus olisi keskittänyt näin paljon voimavaroja raideliikenteeseen ilman vihreitä? Minun on vaikea uskoa. Se vaatisi tosi vilkasta mielikuvitusta.

Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa päästöjä on vähennettävä. Pitäkäämme huolta, että kunnallisvaaleissa haastamme ilmastovastuulla niin vasemmiston, oikeiston kuin keskustankin. Tulemme esittämään kaikkialla kunnianhimoisia ehdotuksia päästövähennyksistä. Teidän, hyvät vihreät aktiivit, tehtävä on kullakin paikkakunnalla muotoilla nuo ehdotukset. Teidän tulee viedä niitä rohkeasti eteenpäin.

Haluan haastaa myös kansalaiset ilmastonmuutostalkoisiin. Kansalaiset, medborgare! Hankkikaa vihreää sähköä. Vaatikaa tuulivoimaa sähköyhtiöltänne. Vaatikaa vähäpäästöisiä autoja ja työsuhdelippuja. Valitkaa lämpöpumppuja ja energianpihejä laitteita. Kansalaiset, teissä on vihreää voimaa. Teitä tukee ja auttaa vihreä voima hallituksessa.

Meille kaikille tulee Ruotsin tapaan luoda mahdollisuuksia omaehtoiseen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tuleviin talousarvioihin on lisättävä tukea sähkö- ja öljylämmityksestä luopumiseen.  Myös autoilun verotusta tulee porrastaa yhä voimakkaammin päästötason mukaan. Esimerkiksi nollapäästöisten sähkö- ja biokaasuautojen verotusta tulee laskea ja vastaavasti paljon saastuttavien kaupunkimaasturien nostaa.

Valtava enemmistö kansalaisista haluaa lisää tuulivoimaa. Meidän on syytä iloita, että meillä on myös tukenamme kansalaisten ydinvoimaa vastustava enemmistö. Vihreiden ilmasto- ja energiapolitiikka nojaa vastuulliseen enemmistöön.

Yhdenvertaisuus

Vihreät on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolue. Olemme heikompien asemaa parantava puolue.   Taistelumme tasa-arvon puolesta on tuonut eduskuntaryhmäämme naisenemmistön. Puolustamme vähemmistöjä. Hyvää homofobian vastaista päivää muuten!

Yhdenvertaisuudessa on kyse myös sivistyksestä. Me haastamme muut maksuttomalla koulutuksella. Sen romuttamista tarjoillaan niin vasemmalta, keskustasta kuin oikealtakin. Vihreitä tarvitaan nyt puolustamaan erityisesti sivistysyliopistoa.
 
Yliopistojen uudistaminen on herättänyt kasvavaa huolta opiskelijoiden, tutkijoiden ja yliopistojen muun henkilökunnan keskuudessa. Vihreät jakavat tämän huolen.

Kattava yliopistoverkko on Suomen sivistyksen perusta. Yliopistojen tehtävänä on toimia tieteiden ja taiteiden tyyssija ja palvella pitkäjänteisesti koko yhteiskuntaa. Tämän pitää olla nyt toteutettavan yliopistouudistuksen lähtökohta. Yliopistoista ei saa tehdä teollisuuden hiekkalaatikkoa, eikä yliopistojen rahoitusta pidä rakentaa lyhyen tähtäimen teollisten etujen perustalle. Kukaan ei voi tietää, mikä tieteenala tai tutkimus on hyödyllistä pitkällä tähtäimellä.
 
Yliopistouudistuksessa pidän periaatteessa hyvänä, että yliopiston autonomiaa ja taloudellista liikkumatilaa lisätään. Yliopistojen hallinnosta täytyy löytyä niin opiskelijoiden kuin eri työntekijäryhmienkin edustus. Yliopistojen ulkopuolelta on vaikea löytää sellaista viisautta, joka tietäisi paremmin esimerkiksi sen mikä tutkimus on hyvää tai mitä yleensä pitäisi tutkia. Siksi   ulkopuolisten jäsenten määrä ei saa nousta kohtuuttoman suureksi yliopistojen hallituksissa.
 
Keskustelu keskittyy tällä hetkellä aivan liikaa pääkaupunkiseudun Innovaatioyliopiston perustamiseen. Paljon tärkeämpää on kuitenkin kaikkien yliopistojen tasa-arvoinen kehittäminen eri puolilla Suomea ja maksuton koulutus. Yliopistojen perusrahoitusta pitää vahvistaa, on pidettävä huolta sen riittävyydestä. Vain se takaa koko Suomen sivistyksen.

Kamppailu yhdenvertaisuudesta on kuitenkin myös globaali taistelu. Meitä tarvitaan sanomaan, että esimerkiksi Burmassa, Venäjällä tai Tiibetissä ei tehdä kaikkea vielä reilun pelin hengessä.

Hyvä elämä

Vihreitä tarvitaan nyt entistä enemmän hyvän elämän määrittämisen takia. Hyvä elämä on Suomessa on tähän asti samaistettu vaurastumiseen. Pääministeri Urho Kekkonen kysyi 50-luvun talousohjelmassaan, että onko maallamme malttia vaurastua?

Itse haluan asettaa kysymyksen tässä uudessa tilanteessa toisin: Onko maallamme malttia ja taitoa nauttia vaurauden mahdollistamasta hyvästä elämästä?

Tuota malttia tarvitaan. Kun tapaan elinkeinoelämän edustajia, niin he puhuvat vain siitä, miten paljon enemmän kaikkien tulisi tehdä työtunteja. Siinä ei ole mitään järkeä - ei inhimillisesti ,ei edes tuottavuuden kannalta. Työtä toki tarvitaan, vähemmän työtä - ei työn pilaamaa elämää.

Meitä vihreitä tarvitaan tekemään aikapolitiikkaa. Politiikka on nimittäin myös päätöksiä siitä, mihin aikaa käytetään. Vihreitä tarvitaan vapauttamaan ihmisille aikaa. Työelämässä raadetaan nykyisin aivan liikaa. On kehitettävä lisää vuorotteluvapaan tyyppisiä järjestelyjä, joilla työelämän joustavuutta on mahdollista lisätä myös työntekijän hyväksi.

Tarvitaan malleja, joissa työkyvyttömyyseläkeläiset tekisivät esimerkiksi 30 prosenttisesti työtä. Tarvitaan malleja, joissa täysin ylityöllistetyt perheenisät voivat tehdä esimerkiksi 70 prosenttia nykyisestä työmäärästä.

Työn tekemisessä vähemmän näyttää olevan usein enemmän. Monet yritykset ovat huomanneet työajan lyhentämisen kasvattavan tuottavuutta.

Esimerkiksi Itella, entinen Posti tarjosi työntekijöilleen mahdollisuutta lyhentää työaikaansa ja keventää työtehtäviä ilman palkan pudotusta. Ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä väheni viime vuonna 25 prosenttia. Yhtiön laskennallinen eläkemeno pieneni 9,4 miljoonasta eurosta kuuteen miljoonaan. Kaikki hyötyivät. Työntekijöiden elämänlaatu parani, työnantaja säästi selvää rahaa. Tämä on käytännön esimerkki vihreästä aikapolitiikasta.

Tarvitsemme myös aikaa läheisille. Tutkimusten mukaan yhä useampi huolehtii työnsä ohella ikääntyvistä vanhemmistaan tai puolisostaan. Hyväksymme tässä puoluekokouksessa Vihreiden ensimmäisen ikääntymispoliittisen ohjelman, jossa esitämme muun muassa omaishoitajien asemaan parannuksia. Toivon vilpittömästi, että me hallituspuolueet korjaisimme tämän huutavan vääryyden ja epäkohdan mahdollisimman pian, mieluusti jo ennen SATA-komitean työn valmistumista.

Sosiaalidemokraatit ovat esittäneet ajatuksen ”yhteisöllisyyspäivästä”. Siinä työntekijä voisi käyttää yhden työpäivän vuodessa palkallisesti yhteisöllisyyden vahvistamiseen. On hyvä, että tällainen ajatus on esitetty. Vihreät lähtevät kuitenkin siitä, että yhteisöllisyys kuuluu normaaliin elämään. Jokainen päivä on vihreille yhteisöllisyyspäivä.

Hyvät vihreät ystävät!

Vuosi sitten astuimme hallitusvastuuseen. Tuolloin katsoimme meidän saaneen hallitusohjelmaan  paljon vihreitä painotuksia. Itse asiassa saimme hallitusohjelmaan hyvän ilmastovireen. Tällä perusteella otimme hallitusvastuun tuskat vastaan. Miten olemme onnistuneet?

Pääpiirteittäin voi sanoa hallitustyöskentelyn sujuneen hyvin. Monet vihreät tavoitteet ovat lähempänä toteutumista kuin koskaan aiemmin. Osa hallitusohjelman kirjauksista on jo siirtynyt teoiksi. Autojen verotus on uusittu. Uudet talon rakennetaan energiaa säästäen. Ratoihin tullaan panostamaan enemmän kuin koskaan.

Vihreitä tarvitaan nyt pitämään yllä tuo uusi ilmastovire. Meitä tarvitaan tekemään lupauksista totta.

Aika usein olemme saaneet toimia hallituksen sosiaalisena omatuntona. Vielä useammin meidän tehtäväksi on tullut hallitusohjelman puolustaminen. Jatkossa meitä tarvitaan esittämään myös niitä ratkaisuja, joista kaikki eivät pidä.

Hyvät rohkeat vihreät!

Syksyn kunnallisvaaleissa lähdemme tavoittelemaan rohkeilla teemoilla, teidän rohkeiden ihmisten avulla, rohkeasti kasvua.

Olemme omalla toiminnallamme osoittaneet, että myös pienillä summilla voi vaaleissa pärjätä ja kasvaa keskisuureksi puolueeksi. Meidän ei tarvitse salailla tai hävetä vaalirahoitustamme.

On erittäin ilahduttavaa, että meitä on entistä enemmän. Jo ennen kunnallisvaaleja jäsenmäärämme on kasvanut ennätyssuureksi ja vaaleissa tulemme asettamaan ennätysmäärän ehdokkaita.

Me lähdemme kunnallisvaaleihin hallituksesta käsin hymyillen. Jo lyhyessä ajassa olemme saaneet paljon hyvää aikaan. Vielä enemmän olemme huonoja asioita saaneet väistettyä.

Kehotan teitä, hyvät vihreät aktiivit, rohkeasti kysymään ehdokkaiksi ihmisiä, jotka tunnette rohkeiksi ja aloitteellisiksi. Suomalaiseen kunnallispolitiikkaan tarvitaan lisää rohkeita vihreitä ihmisiä.

Toivotan teidät kaikki vielä kerran lämpimästi tervetulleiksi puoluekokoukseen ja kaikille rohkeaa mieltä vaalikentille!

Jaa sivu: