— Suvi Reijonen

Vihreät Aalto-korkeakoulun säädekirjasta: Opetuksen maksuttomuus ja akateemisen yhteisön vaikutusmahdollisuudet tärkeitä

Hallitus on tänään käsitellyt istunnossaan Innovaatioyliopiston säädekirjaa ja sääntöjä sekä hyväksynyt uuden yliopiston nimen.

- Aalto-korkeakoulun pitää olla enemmän kuin osiensa summa. Synergiaa on synnyttävä perustajakorkeakoulujen kesken. Pääomarahoituksen vastineeksi korkeakoululle on asetettava korkeat opetukselliset, tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet ja niiden toteutumista on seurattava, kansanedustaja Ville Niinistö painottaa.

Vihreät ovat ajaneet johdonmukaisesti opiskelijoiden ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista uudessa yliopistossa. - Nyt toteutunut ratkaisu on tästä näkökulmasta kohtuullinen ratkaisu.

Vihreät ovat erityisen tyytyväisiä siihen, että myös Aalto-korkeakoulua koskevat yliopistolain määräykset opiskelijoiden asemasta, opiskelusta ja ylioppilaskunnan roolista. - Meille on tärkeää, että opetuksen maksuttomuus toteutuu kaikissa korkeakouluissa, myös Aalto-korkeakoulussa.

Vihreät ovat pitäneet tärkeänä sitä, että akateemisella yhteisöllä on vaikutusvaltaa Aalto-korkeakoulun johdossa. Akateemisen yhteisön roolin vahvistamiseksi säädekirjaan on kirjattu akateemisen komitean perustaminen. Komitea toimii omistajien nimeämän säätiön hallituksen rinnalla ja tukena. Akateeminen komitea on kolmikantainen. Lisäksi valtio nimittää kaksi yhteensä viidestä edustajastaan säätiön hallituksessa komitean ja ylioppilaskunnan esityksestä.

- Akateemisen komitean ja muiden akateemisten päätöksentekoelinten vahva asema on tärkeää tutkimuksen vapauden ja yliopiston autonomisuuden näkökulmasta. On koko Aalto-korkeakoulun menestyksen kannalta välttämätöntä, että koko korkeakouluyhteisö on sitoutunut hankkeeseen, Niinistö toteaa.

Taiteen aseman vahvistaminen Aalto-korkeakoulun kokonaisuudessa on ollut Vihreille tärkeää. Taiteen perusopetuksen ja elokuvataiteen osalta on varmistettava, että niiden on mahdollista liittyä halutessaan myöhemmin myös johonkin muuhun kokonaisuuteen. Tällainen voisi olla uusi Taideyliopisto, mikäli hanke etenee. Vihreät pitävät myös erittäin tärkeänä sitä, että säätiöyliopisto on nyt sidottu noudattamaan julkisuus- ja tasa-arvolainsäädäntöä.

Jaa sivu: