— Suvi Reijonen

Vihreät tavoittelevat parannuksia ikäihmisten elämään: Myös ikäihmisellä oltava päätösvalta omasta elämästään

Vihreät hyväksyivät ensimmäisen ikääntymispoliittisen ohjelmansa viikonloppuna Mikkelissä. Ohjelmassa vanhuutta ei ajatella vain astumisena syrjään vaan uutena toimeliaana elämänvaiheena.

- Keskeistä hyvän vanhuuden kokemisessa on, että päätösvalta omasta elämästä ja asioista säilyy kaikissa vaiheissa ikäihmisellä itsellään, linjaa kansanedustaja Heli Järvinen, ohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja.

Vihreät korostavat ikääntymispolitiikassa ihmisten erilaisuuden huomioimista. Ikäihmisten eri sukupolvien tarpeet ja arvot ovat hyvin erilaisia. Myös maailmankatsomusten, uskontojen ja kulttuuritaustojen vaihtelevista ikääntymisnäkemyksistä tulisi antaa tietoa jo kouluissa.

Ohjelma sisältää kymmeniä eri tahoille asetettavia vaatimuksia ja tavoitteita lähtien muun muassa suhtautumistavoista.

Palveluiden ja ongelmien ratkaisujen joustavuuden ja oman aktiivisuuden periaatteet läpäisevät ikääntymispoliittista ohjelmaa.

- Haluamme kannustaa ikäihmisiä toimimaan sekä työelämässä että julkisessa päätöksenteossa. Eläkeläisjärjestöjen tulisi kuitenkin vilkaista peiliin. Puoluetaustaiset järjestöt ovat muodostaneet yhteistyöelimen nimeltä EETU, johon epäpoliittisia järjestöjä ei huolittu mukaan. Vihreiden mielestä eläkeläisjärjestöjen yhteistyötä on lisättävä, jotta järjestöjen ääni kuuluisi paremmin, Järvinen vaatii.

Omaishoitoon valtakunnalliset laatukriteerit


Omaishoitajia on Suomessa noin 300 000, mutta vain 22 000 heistä saa kunnallista omaishoitajatukea. Suurin osa omaishoitajista hoitaa vanhusta, ja yli puolet omaishoitajista on itsekin eläkkeellä. Sosiaalitoimen on Vihreiden mielestä aktiivisesti tarjottava apua omaishoitajille ja yksin asuville vanhuksille.

- Omaishoidettavat ja omaishoitajat ovat nyt eriarvoisessa asemassa ajasta ja paikasta riippuen. Kunnilla on toisistaan vaihtelevat myöntämiskriteerit omaishoidon tulelle. Tukeen varattujen määrärahojen riittävyys vaihtelee myös suuresti, Heli Järvinen huomauttaa.

Siksi Vihreät esittävät tämän eriarvoistumisen kierteen katkaisemista luomalla omaishoitoon valtakunnalliset kriteerit ja siirtämällä tuen maksatuksen Kansaneläkelaitokselle.

Vihreät esittävät, että omaishoitajien on saatava tarvittaessa vapautta töistä. Lisäksi omaishoitajille on saatava takuu lakisääteisistä vapaapäivistä.
Jaa sivu: