— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluesihteeri Laturi: Vaalirahoitus kuluineen julkistettava ennen vaaleja

Nykyisen lainsäädännön mukaan vaalirahoitusilmoitukset on tehtävä vasta vaalien jälkeen. Tämä ei ole äänestäjän edun mukaista, vaan rahoitus tulisi, kuten presidentti Halonen on todennut, julkistaa jo ennen vaaleja. Tällöin äänestäjällä olisi todellinen mahdollisuus tietää, kuka on rahoittanut kenenkin kampanjaa ja millä summilla, ennen kuin hän tekee äänestyspäätöksensä.

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta olisi oleellista, että kaikki ehdokkaat julkistavat myös menonsa. Tällä voitaisiin varmistaa nykyistä paremmin, että koko vaalirahoitus on todella mukana ilmoituksessa. Menojen julkistus tulisi toteuttaa myös ennen vaaleja.

Sekä kampanjan kaikki tulot että menot tulisi ilmoittaa julkisesti viimeistään vaalipäivää edeltävänä lauantaina. Tämä merkitsisi, että ehdokkaille ohjattaville lahjoituksille asetettaisiin selkeä takaraja. Aikataulullisesti rahoitusilmoitusten aikaistaminen on täysin mahdollista toteuttaa, sillä vaaleja edeltävänä lauantaina kaikilla ehdokkailla on tiedossa oman kampanjansa kokonaismenot: vaalisunnuntainahan ei ole mahdollista enää ostaa mainostilaa.

Ennakkoäänestyksen kannalta olisi parasta, jos jokainen ehdokas pitäisi julkista vaalirahoituspäiväkirjaa koko kampanjan ajan.

Vihreät tulevat vaatimaan kaikilta omilta ehdokkailtaan saamansa vaalirahoituksen ja kampanjamenojen julkistamista viimeistään vaaleja edeltävänä perjantaina. Puolue tulee julkistamaan myös oman vaalibudjettinsa tulot ja menot samaan ajankohtaan mennessä.

Jaa sivu: