— Suvi Reijonen

Arvoisa HOK Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi

Alkukesän julkinen keskustelu vaalirahoituksesta on herättänyt mm. Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa jälleen esiin väitteet, joiden mukaan S-ryhmän taloudellinen menestys ja onnistunut liikepaikkojen hankinta perustuisi alueosuuskauppojen hallintomuotoon, jossa edustajistoissa ja hallintoneuvostoissa toimii mm. aktiivipoliitikkoja kunnallisista ja valtakunnallisista luottamustehtävistä. Mainitut keskustelunavaukset ovat pyrkineet heittämään jotenkin arveluttavan varjon kyseisen hallintomuodon ylle.

HOK Elannon edustajiston vihreän ryhmän mielestä olisi viipymättä syytä saada selkoa HOK Elannon niistä käytännöistä, joilla osuuskauppa on tähän asti tukenut tai rahoittanut poliittisten ryhmien toimintaa ja yksittäisten vaaliehdokkaitten kampanjointia.

Näistä käytännöistä olisi syytä käydä osuuskaupan hallinnon piirissä keskustelu ja sopia siinä ne periaatteet, joita voidaan pitää hyväksyttävinä ja jotka voidaan jatkossa myös julkistaa.

Kysymme lisäksi, millä keinoilla HOK Elannon hallitus aikoo edistää vastaavaa läpinäkyvyyttä myös koko S-ryhmän keskushallinnon ja muiden alueosuuskauppojen poliittisille toimijoille suunnattavan rahoituksen periaatteiden ja käytäntöjen suhteen.

Uskomme, että oma-aloitteisella toimintatapojen muokkauksella ja avoimuudella voidaan torjua mahdolliset HOK Elannon ja koko S-ryhmän mainetta vahingoittavat huhut ja mediajulkisuus.

Helsingissä 12. kesäkuuta 2008

HOK Elannon edustajiston vihreä ryhmä /
toimeksi saaneina ryhmän pj:sto Sallamaari Repo ja Elina Moisio.

Jaa sivu: