— Katja Alvoittu

Cronberg ja Sinnemäki: Tuloveronkevennysten aika ei vielä ensi vuonna

Kevennysvara säästettävä vuoden 2010 palkkakierrokseen

Veropäätöksiä tehdään tilanteessa, jossa inflaatio on nopeaa ja talouden kasvuvauhti hidastumassa. Vihreät katsovat, että hyvä työllisyystilanne ja korkeat palkankorotukset vahvistavat ostovoimaa, joten kasvua ei tarvitse vauhdittaa tuloveroja keventämällä.

– Tällä hetkellä talouspolitiikan vaativin ja keskeisin haaste on inflaation hillintä, ja myös verolinjausten on tuettava tätä tavoitetta. Veronkevennyksiin tarvitaan aikalisä, vaativat Cronberg ja Sinnemäki.

– Aikalisää tarvitaan siitäkin syystä, että kevennysvaraa tarvitaan myöhemmin. Katsomme, että valtion tulisi tarvittaessa voida osallistua veronkevennyksillä seuraavaan palkkakierrokseen, josta on oletettavasti tulossa edellistäkin haastavampi, arvioi Cronberg.

– Verojen kevennykset tulisi kohdentaa niin, että kevennyksillä tuetaan sosiaaliturvauudistukselle asetettua tavoitetta työnteon kannattavuuden parantamisesta. Uudistusta valmistelevan SATA-komitean on määrä saada työnsä valmiiksi vasta ensi vuonna, joten kohdentamisarvion oikea aika on vasta sitten, korostaa Sinnemäki.

Inflaatiolta suojauduttava vähentämällä öljyriippuvuutta

Inflaatio on nopeutunut kaikkia ennusteita kiivaammin ja saman oletetaan jatkuvan ensi vuonna.
Inflaatiota kiihdyttävät ennen kaikkia maailmanlaajuisesti vaikuttavat raaka-aineiden ja energian kohoavat hinnat.

Vähentämällä yhteiskunnan öljyriippuvuutta voidaan suojautua siltä osalta inflaatiota, joka johtuu öljyn hinnan noususta. Vihreät painottavat, että vastuullisten päätöksentekijöiden tulee jo nyt voimakkaasti ohjata ihmisiä pois sellaisista valinnoista, jotka vahvistavat kotitalouksien riippuvuutta öljyn ja energianhinnan nousuista.

– Suoraan sähkölämmitykseen nojaavan talon rakentaminen julkisen liikenteen ulottumattomiin tulee tulevaisuudessa erittäin kalliiksi, ja se on sanottava ääneen jo tänään, Sinnemäki toteaa.

Vihreät nostavat talouspolitiikan tärkeäksi haasteeksi myös julkisen talouden kestävyyden turvaamisen. Viime aikoina veropohjaa on rapauttanut mm. se, että työtuloja on pyritty muuntamaan pääomatuloiksi, jotta veroja tarvitsisi maksaa vähemmän. Vihreät näkevät, että tarvetta pääomaveron kiristämiseen on.

Jaa sivu: