— Suvi Reijonen

Eduskuntaryhmän avoin kirje sosiaali- ja terveysministeri Hyssälälle alle 4 kuukauden apurahajaksojen sosiaaliturvasta

AVOIN KIRJE

Kunnioitettu sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä,

Vihreä eduskuntaryhmä on hyvillään apurahansaajien sosiaaliturvalain etenemisestä ripeässä aikataulussa hallitusohjelmassa sovitulla tavalla. Haluamme kuitenkin vielä kiinnittää huomiota niiden ihmisten asemaan, joiden apurahajaksot jäävät alle neljän kuukauden mittaisiksi. Näkemyksemme on, että asiaan liittyvät tietotekniset ongelmat olisi selvitettävä ja pyrittävä ratkaisemaan, jotta myös neljää kuukautta lyhyemmistä apurahajaksoista kertyisi sosiaaliturvaa. Apurahansaajien sosiaaliturvalakia on ajettu ja toivottu pitkään. On välttämätöntä varmistaa, ettei pitkään odotettu ja toivottu laki jo valmistuessaan jätä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia taiteen- ja tieteentekijöitä sosiaaliturvan ulkopuolelle.

Vihreä eduskuntaryhmä toivoo, että sosiaali- ja terveysministeriö selvittää yhteistyössä MELAn kanssa

1) aikataulu- ja kustannusarvion tietokonejärjestelmän päivittämiseksi siten, että alle 4kk mittaiset apurahat saadaan järjestelmän ja sosiaaliturvalain piiriin

2) mahdollisuuden sisällyttää apurahansaajien sosiaaliturvalakiin kirjauksen, jonka mukaan alle 4kk mittaiset apurahat on mahdollista ketjuttaa siten, että niistä muodostuu vähintään 4kk mittainen apurahajakso

3) tai, elleivät kohdat 1 ja 2 ole mahdollisia, mahdollisuuden luoda MELAssa alle 4kk mittaisille apurahajaksoille oma järjestelmänsä, joka takaa sosiaaliturvan myös alle 4kk pituisilla apurahajaksoilla työskenteleville

Helsingissä 2. kesäkuuta 2008

Vihreän eduskuntaryhmän puolesta

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto
Kansanedustaja Ville Niinistö
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki

Jaa sivu: