— Suvi Reijonen

Hautala: Langattoman viestinnän mahdolliset terveysriskit otettava vakavasti

Kansanedustaja Heidi Hautala (vihr.) vaatii tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessään hallitusta ottamaan vakavasti uusimmat tutkimustulokset langattoman viestinnän mahdollisista terveysriskeistä.

- Englannissa ja Ranskassa matkapuhelinten tukiasemia on poistettu muun muassa koulujen läheisyydestä, ja Israelissa asuintaloihin ei enää saa asentaa tukiasemia. Taiwanissa terveysriskien vuoksi on poistettu jo puolet maan matkapuhelintukiasemista. Suomessa langattoman viestinnän tukiasemat koulujen ja päiväkotien katoilla sen sijaan lisääntyvät jatkuvasti, Hautala huomauttaa.

- Suomessa tukiasemien rakentamisesta päättäminen ei kuulu ympäristölain piiriin, eikä niiden rakentamisesta neuvotella edes asukasyhdistysten kanssa. Suomessa olisi otettava mallia Saksasta ja Englannista, joissa tukiasemien sijainnista pidetään rekisteriä.

Heidi Hautala pitää käänteentekevänä suurta kansainvälistä huomiota saanutta tutkimusta, joka on tehty Suomen säteilyturvakeskuksessa. Helmikuussa 2008 valmistunut tutkimus matkapuhelimen säteilyn vaikutuksesta ihmisen ihoon vahvistaa solukokeista saadut tulokset: elävä kudos reagoi matkapuhelimen säteilyyn. Tutkimus on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, sillä matkapuhelimen säteilyn vaikutusta tutkittiin ensimmäistä kertaa ihmisillä. Kansainvälistä huomiota saaneen tutkimuksen jatkorahoitus on vaakalaudalla.

- Matkapuhelimien säteily voi siis aiheuttaa muutoksia soluissa muun muassa geenien toiminnassa, proteiinien aktiivisuudessa ja solun sisäisten kemiallisten viestien välityksessä. Näiden muutosten syntymekanismia ei tunneta. Tiedetään vain, että ilmiö aiheutuu jostakin muusta syystä kuin kudosten liiallisesta lämpenemisestä. Hallituksen pitää ehdottomasti varmistaa rahoitus jatkotutkimuksille sen selvittämiseksi, ovatko nyt ensi kertaa todetut vaikutukset terveydelle haitallisia vai eivät, Hautala vaatii.

Lankapuhelinverkkoja on alettu Suomessa ajaa alas, jolloin puhelin- ja tietoliikennepalvelut ovat jäämässä etenkin harvaan asutuilla alueilla ainoastaan langattoman teknologian varaan, toteaa Heidi Hautala hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

- Julkisyhteisöjen lisäksi myös yritysten sosiaalinen vastuu edellyttää, että tukiasemien sijainneista ja lankapuhelinverkon alasajosta päätettäessä otetaan varovaisuusperiaatetta noudattaen huomioon kansainväliset tutkimustulokset ja -suositukset, Heidi Hautala sanoo.
Jaa sivu: