— Erkki Perälä

Alanko-Kahiluoto: Maahanmuuttajille subjektiivinen oikeus kielikoulutukseen

Maahanmuuttajista puhutaan ratkaisuna ikääntyvän Suomen työvoimapulaan: maahanmuuttoa on lisättävä, jotta voimme tulevaisuudessakin taata kansalaisillemme riittävät hyvinvointipalvelut.

- On väärin puhua maahanmuuttajista ikään kuin vain työelämän tykinruokana, Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto puuskahtaa.

- Suomi ei voi valita maahanmuuttajiaan, etenkään vapaan liikkuvuuden EU:n jäsenmaiden kansalaisten välillä. Kaikille maahanmuuttajille on taattava mahdollisuudet hankkia kielitaito ja ammatti, ja tämä koskee myös esimerkiksi Romaniasta tulleita romaneja.

- Mikäli maahanmuuttajista oikeasti halutaan ratkaisu työvoimapulaan, työnantajien on muutettava asennettaan. Työntekijältä ei ole aina tarkoituksenmukaista odottaa täydellistä kielitaitoa.

Alanko-Kahiluoto asuu itse Itä-Helsingissä, missä asuu valtaosa Helsingin maahanmuuttajista.

- Meillä on täällä kouluja, joissa puhutaan lähemmäs viittäkymmentä kieltä, Helsingin opetuslautakunnan varapuheenjohtajana toimiva Alanko-Kahiluoto kertoo.

Lapset joiden äidinkieli on muu kuin suomi voivat saada peruskouluun valmistavaa opetusta sekä niin sanottua suomi toisena kielenä (S2) -opetusta. Hallitus linjasi kehyspäätöksessään 2009-2012, että matalapalkkatuen määrärahasta osa kohdennetaan perusopetukseen valmistavaan koulutukseen.

- Tämä on hyvä päätös, mutta ei likikään riittävä: peruskouluun valmistavaa opetusta sekä S2 -opetusta olisi edelleen lisättävä, Alanko-Kahiluoto toteaa.

- Monet maahanmuuttajanuoret eivät saavuta peruskoulun aikana lukiossa tarvittavaa kielitaitoa. Tämä on keskeisin syrjäytymisen riskitekijä maahanmuuttajanuorten kohdalla.

Huonosti suomea puhuvissa nuorissa on toisen polven maahanmuuttajia, jotka ovat itse syntyneet Suomessa. Huono kielitaito johtuu heidän kohdallaan vanhempien kielitaidottomuudesta. Oikeuden kielikoutukseen pitää koskea myös esimerkiksi kotona lapsia hoitavia naisia, vaikkeivät he olisikaan työelämän palveluksessa.

- Olennaista on saada kaikille maahanmuuttajille subjektiivinen oikeus kielikoulutukseen, Alanko-Kahiluoto linjaa.

Jaa sivu: