— Erkki Perälä

Cronberg: Kunnat kilpailuun edelläkävijän asemasta ilmastotalkoissa

Ilmastopolitiikan mielletään turhan usein kuuluvan vain kansainvälisen päätöksenteon piiriin, vaikka konkreettiset ratkaisut päästöjen torjumiseksi tehdään paikallistasolla.

- Ilmastopäästöt tuotetaan ja torjutaan paikallisesti, siksi syksyn kuntavaalit ovat ilmastovaalit. Edelläkävijäkunnan asema on vielä tarjolla, mutta tuskin enää näiden vaalien jälkeen, toteaa Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Kuntien omalla ilmastopolitiikalla on tärkeä rooli kansallisten päästötavoitteiden saavuttamisessa. Suomen asukaskohtaiset hiilidioksidipäästöt ovat korkeat muuhun Eurooppaan verrattuna, mihin vaikuttaa mm. ilmaston kylmyydestä johtuva asuntojen lämmitystarve. Silti Suomessa ei olla vielä siirrytty uudelle vuosituhannelle energiatehokkaassa rakentamisessa.

- Energiantuotannolla, kaavoituksella ja liikennepolitiikalla tulisi kaikilla torjua ilmastonmuutosta entistä kunnianhimoisemmin. Ekologinen kunta panostaa uusiutuviin energianlähteisiin, joukkoliikenteeseen, kevyen liikenteen väyliin, tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen ja asukkaita entistä paremmin palvelevaan energiatehokkaaseen rakentamiseen, Cronberg kannustaa.

EU päästötavoitteiden saavuttamiseksi Suomen on leikattava päästöjään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tähän tarvitaan muutakin kuin tyhjää retoriikkaa.

- Vaikka kaikki puolueet julistautuvat tätä nykyä ympäristöpuolueiksi, vihreiden aloitteet kunnissa ovat johdonmukaisia ja menevät askeleen muita pidemmälle. Olen siitä ylpeä. Kyse ei ole vain sovittujen päästötavoitteiden saavuttamisesta vaan tulevien sukupolvien asuinympäristöstä ja elinolosuhteista.

Päästötavoitteisiin ei tulisi kuitenkaan suhtautua pelkästään uhkana vaan aitona mahdollisuutena.

- Moni kuntapäättäjä ei vieläkään ymmärrä, kuinka paljon vihreä teollisuudenhaara työllistää ihmisiä tulevina vuosina. Työpaikkoja syntyy esimerkiksi ympäristöteknologian ja -palveluiden saralle sekä energiakasvien viljelyyn. Tässä on monelle kunnalle uuden elinvoiman mahdollisuus.

Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg puhui puolueiden puheenjohtajien kohtaamisessa Porin SuomiAreenassa keskiviikkona 16.7.2008.

Jaa sivu: