— Erkki Perälä

Cronberg: Ohjuskilpi ei takaa Euroopan turvallisuutta

Eurooppaan ollaan rakentamassa ohjuspuolustusjärjestelmää. USA:n uhkakuvana ovat Iranista tulevat ohjukset. Amerikkalaiset haluavat tuhota ne mahdollisimman lähellä lähtömaata. Siksi USA on kahdenkeskisillä sopimuksilla rakentamassa tutka-asemaa Tsekkiin ja ohjustentorjunta-asemaa Puolaan.

- Natoa ei alun perin konsultoitu ollenkaan. Ei myöskään Euroopan unionia. Päätös oli yksin amerikkalaisten. Ja neuvotteluja käydään suoraan Tsekin ja Puolan hallitusten kanssa. On keskusteltava siitä, mitä ohjuspuolustusjärjestelmän rakentaminen EU:n maaperälle merkitsee EU:n turvallisuudelle ja ulkosuhteille, toteaa Tarja Cronberg.

Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg puhui Mikkelissä 3.7.2008 Päämajan kesäsymposiumissa.

Viholliskuva ei ole yksiselitteinen. USA alleviivaa sitä, että ohjuspuolustus ei kohdistu Venäjään, vaan Iranin mahdollisia ohjuksia vastaan. Venäjä puolestaan kokee sen olevan suunnattuna itseään kohtaan. Venäjä on tarjoutunut tekemään yhteistyötä ja ehdottanut tutkan paikaksi Kaukasusta, jolloin vihollisohjukset voitaisiin todeta nopeammin. Euroopan maista Tsekki puolustautuu Iranin ohjuksia vastaan, kun taas Puola näkee mahdollisena vihollisena Venäjän.

- Ohjuskilpi ei ole suunnattu Venäjää vastaan, sen ohjusarsenaali on siihen liian suuri. Ohjuskilpi on Venäjälle ennen kaikkea poliittinen kysymys. Amerikkalaiset sanoivat yksipuolisesti irti ns. ABM – sopimuksen. Nyt ohjuspuolustusjärjestelmän tukikohtia rakennetaan Eurooppaan. Loppujen lopuksi ohjuskilvessä on kyse myös teknologisesta kilpavarustelusta ennen kaikkea suhteessa avaruuteen, toteaa Tarja Cronberg.

Ohjuspuolustusjärjestelmässä kehitetään samanlaista teknologiaa kuin tähtien sodassa. Yhdysvaltain entinen puolustusministeri Donald Rumsfeld totesi aikanaan, että amerikkalaiset tulevat tulevaisuudessa käymään sotaa niin avaruudessa kuin avaruuden kautta. YK:n sopimukset avaruuden aseistuksesta ovat 60-luvulta. Venäjä ja Kiina ovat toistuvasti vaatineet sopimusten uudistamista. USA on todennut, ettei tarvetta tähän ole.

- Mielestäni Eurooppa on nyt joutumassa ohjuspuolustusjärjestelmän panttivangiksi. Paras turvatakuu tätä vastaan olisivat suorat neuvottelut, jossa vuoropuhelua eivät kävisi ainoastaan USA ja Venäjä vaan myös EU olisi saman pöydän ääressä, toteaa Tarja Cronberg, joka on myös tutkinut ohjuspuolustusjärjestelmän rakentamista.

Euroopan Union turvallisuuspolitiikkaa ollaan parhaillaan tarkistamassa. Vihreiden puheenjohtaja Cronbergin mielestä nyt tulisi ottaa kantaa myös ohjuspuolustusjärjestelmään ja sen merkitykseen Euroopan unionin ulkosuhteille tulevaisuudessa.

Jaa sivu: