— Erkki Perälä

Vihreiden eläin- ja ikääntymispoliittiset työryhmät: Terapiaeläinten käyttöä vanhustyössä lisättävä

Lemmikkien vaikutusta ihmisiin on tutkittu paljon. Niillä on kiistatta todettu olevan positiivisia psyykkisiä ja fyysisiä vaikutuksia. Eläimen läsnäolo muun muassa alentaa verenpainetta ja lieventää stressiä. Joidenkin muistihäiriöpotilaiden kohdalla on voitu vähentää lääkitystä ja ahdistus sekä levottomuus on vähentynyt.

- Lemmikkieläimet aktivoivat hoitajaansa. Eläinten tarvitsemat, vanhuksen kunnolle sopivat pienetkin aktiviteetit laittavat liikkumaan, antavat mielekästä puuhaa ja tarkoitusta elämälle. Varsinkin dementikon kuntoutukselle eläimen herättämät lämpimät muistot omista menneisyyden lemmikeistä ovat ensiarvoisen tärkeitä, toteaa Vihreiden ikääntymispoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Heli Järvinen.

Eläimiä käytetään jo nykyiselläänkin terapiatyössä. Esimerkiksi Kennelliiton kaverikoiratoiminnassa vieraillaan koirien kanssa eri kohderyhmien kuten lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten luona laitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja päiväkeskuksissa. Terapiaeläimet ovatkin tulleet jo monin paikoin jäädäkseen, yhdeksi arvokkaaksi osaksi suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää.

- Eläinten terapiakäytön lisäämistä ei kuitenkaan pidä jättää vapaaehtoistyöntekijöiden harteille, vaan sitä on tuettava muutenkin vanhainkodeissa, päiväkodeissa sekä mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten kanssa tehtävässä työssä. Lemmikkieläimiä on hankittava myös pysyvästi hoitolaitoksiin, toki astman ja allergian mahdollisesti asettamat rajoitteet sekä eläinten oma hyvinvointi huomioon ottaen, sanoo Vihreiden eläinpoliittisen työryhmän puheenjohtaja Laura Rantanen.

Lisätietoja:

Vihreiden ikääntymispoliittinen ohjelma "Vireyttä vuosiin"

Jaa sivu: