— Suvi Reijonen

Cronberg: Ilmastonmuutoksen torjunta ei ole peruste luonnosuojelun heikentämiselle

Vihreä hallitusryhmä painotti vierailullaan Kollajan allashankkeiden maastossa Pudasjärvellä, että ilmastonmuutoksen torjunnan varjolla ei luonnonsuojeluohjelmia ja vesistöjen suojelua voi purkaa.

- Vihreät eivät tule hyväksymään sitä, että ilmastonmuutoksen varjolla Suomessa heikennettäisiin luontomme monimuotoisuuden suojelua, korosti hallitusryhmän vetäjä, Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg puheenvuorossaan.

Vuotoksen Kemihaaran suot on suojeltu Natura 2000 -direktiivin nojalla, Iijoen lisärakentaminen koskiensuojelulailla ja lisäksi Ounasjoki erillislailla. Suojelun tavoitteena on aikanaan ollut alueiden luonnon suojeleminen niiden monimuotoisuuden, luonnonkauneuden sekä maisema-arvojen takia.

- Nämä perusteet eivät ole ilmastonmuutoksen myötä kadonneet mihinkään, vaan päinvastoin jopa korostuneet, muistutti Cronberg. Koskista on jo nyt 90 prosenttia valjastettu energiantuotantoon ja vain 10 prosenttia suojeltu.

Kollajan allashanketta perustellaan vesienergian lisätarpeella. Kollajan altaan merkitys lisäenergian kannalta on kuitenkin vähäinen, kuten on myös Vuotoksen altaan laita. Kollajan allas olisi 0,2 prosenttia sähköstä ja 0,05 prosenttia energiasta.

Cronbergin mukaan energian tuotannon kannalta altaan merkitys koko valtakunnan mittakaavassa olisi mitätön. Tämän vuoksi hankkeen kannattajat ovat ryhtyneet puhumaan hankkeen merkityksestä säätövoiman tai tulvavesien kannalta. Tutkijoiden mukaan tuulivoiman laajamittainenkaan rakentaminen ei edellytä säätövoiman lisärakentamista Suomeen. Tulvavesien parempi hyödyntäminen energiantuotantoon onnistuisi puolestaan rakentamalla valmiisiin patoihin lisävoimaloita tai tulvaturbiineja.

- Tällä hetkellä äärimmäisen kannattavaa vesivoimaa omistavien voimayhtiöiden pitäisi osaltaan kantaa ympäristövastuuta ja tinkiä investointiensa kannattavuudesta, vaatii Cronberg.

- Pidän vastuuttomana sitä, että alueen ihmisiä pidetään vuosikymmeniä epävarmuudessa. Kyllä yhteiskunnassa on voitava luottaa päätösten pysyvyyteen. Viittaan tällä koskiensuojelulakipäätökseen, jonka piti pistää piste epävarmuudelle Kollajan altaan suhteen, Cronbeg totesi.

Jaa sivu: