— Suvi Reijonen

Cronberg: Syöttötariffi saatava myös metsäenergialle

Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Tarja Cronberg vaatii syöttötariffin käyttöön ottamista myös metsäenergialle. Tariffi on mahdollista rajata niin, että se ei vaaranna metsäteollisuuden ainespuun saantia.

EU:n ilmastopolitiikka edellyttää Suomea nostamaan uusiutuvien osuuden 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä tuulivoiman ja metsäenergian käyttöä lisäämällä. Viime vuonna metsäenergian käyttö kuitenkin väheni ensimmäistä kertaa 2000-luvulla.

- Uusiutuvien osuuden nostamisen tavoite ei toteudu ilman järeitä toimia uusiutuvien käytön edistämiseksi. Huoleni koskee erityisesti metsähakkeen käyttöä, joka painui viime vuonna vuoden 2005 tasolle 2,7 miljoonaan kuutiometriin. Tavoitteena on metsähakkeen käytön nostaminen viiteen miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2010 mennessä. Sen saavuttaminen edellyttää syöttötariffin ulottamista tuulivoiman ja biokaasun lisäksi myös metsäenergialle, vaatii Cronberg.

Cronberg muistuttaa, että syöttötariffijärjestelmä on selvästi yleisin EU-maissa uusiutuvien edistämiseen käytössä oleva ohjauskeino. Hän korostaa, että järjestelmä on mahdollista rakentaa siten, että se ei vaaranna metsäteollisuuden ainespuun saantia. Sahoille annettuna syöttötariffi lisää hajautettua energiantuotantoa uusiutuvilla ja lisää mekaanista puunkäyttöä parantaessaan sahojen kannattavuutta.

Vihreiden lähtökohtana on ollut, että syöttötariffi on lähtökohtaisesti laajennettava koskemaan kaikkea uusiutuvaa energiaa.

Jaa sivu: