— Suvi Reijonen

Pieni- ja keskituloiset hyötyvät veroratkaisusta

Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että hallituksen veroratkaisu ottaa huomioon Vihreiden esitykset veronalennusten kohdentamisesta pieni- ja keskituloisille.

- Tämän lopputuloksen kanssa voimme olla tyytyväisiä siihen, että avasimme arvokeskustelun veronkevennysten kohdentamisesta. Veroista saatiin aikaan aidosti hallituksen yhteinen esitys, toteaa Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Tarja Cronberg.

- Verotuksen osalta jää silti monia keskeisiä ja vaikeitakin kysymyksiä ratkaistavaksi hallituskauden puoliväliin. Tällöin tulee löytää ratkaisuja sosiaaliturvan ja työnteon saumakohtiin. 

- Kunnallisveron perusvähennys toteutuu sovitusti vuoden 2010 alussa. Kunnallisveron perusvähennys on osa sitä kokonaisuutta, jossa sosiaaliturvaa pyritään vahvistamaan. Perusvähennys on veronkevennyksistä ainoa, joka tavoittaa myös ne, jotka eivät saa ansio- tai eläketuloja eli kaikkein köyhimmät.

- Hallitus vapauttaa verosta yksityisten tekemän alueiden myynnin valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin silloin, kun kauppa on Eteläisen Suomen metsiensuojeluohjelman METSOn mukainen. Verovapaus tulee voimaan kevään 2009 aikana. Päätös tasapainottaa osaltaan metsäveron huojennuspäätöksen vaikutuksia.

Alkoholi- ja tupakkaverossa lähemmäs tavoitteita

Alkoholi- ja tupakkaverojen korotukselle on vankat kansanterveydelliset perusteet. Erityisesti nuorten keskuudessa alkoholin ja tupakan hinta on niiden käyttöön vaikuttava tekijä.

- Valitettavasti alkoholiveron korottamista koskevaa päätöstä lykättiin tammikuulle. Korotus on edelleen tavoitteenamme. Vaikka tuonti onkin jonkin verran kasvanut, suurin haitta kulutuksesta kohdistuu niihin, jotka eivät tuo alkoholia. Tällainen ryhmä ovat nuoret. Hallituksen on mielestämme ehkäistävä nuorten syrjäytymistä myös veropolitiikan keinoin.

- Tupakkaveron korotus on Vihreiden vaatimusten mukainen. Tupakkaveron korottaminen on tärkeää erityisesti nuorten tupakoinnin vähentämiseksi, Cronberg toteaa.

Hallituksen tiedote veroratkaisusta.

Jaa sivu: