— Vesa Saarinen

Sinnemäki: Eteläisen Suomen metsiensuojelu tarvitsee hyviä esimerkkejä

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki eduskuntaryhmän kesäkokouksessa:

ETELÄISEN SUOMEN METSIENSUOJELU TARVITSEE HYVIÄ ESIMERKKEJÄ

Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot yhdistettävä


Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Anni Sinnemäki vaatii ripeyttä ja puoluerajat ylittävää poliittista tahtoa Etelä-Suomen metsien laajempaan suojeluun. Tarvetta suojelualueiden pikaiseen lisäämiseen on, sillä Etelä-Suomen metsistä suojeltuna on vain noin 2 %. Nämäkin vähät alueet ovat pirstaloituneet ympäri Etelä-Suomea ja pinta-aloiltaan pieniä.

Seitsemisen kansallispuistossa Vihreiden eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puhuneen Sinnemäen mukaan metsiensuojelun tilannetta voidaan parantaa esimerkiksi laajentamalla olemassa olevia suojelualueita. Eräänä laajennusmahdollisuutena Sinnemäki esittää Pirkanmaalla sijaitsevien Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen yhdistämistä.

- Vain riittävän suuret, yhtenäiset suojelualueet takaavat luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Siksi Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot on yhdistettävä yhdeksi metsämantereeksi. Toimenpide vaatisi noin 10 000 hehtaarin suuruisen laajennusalueen, josta jo nyt yli viidesosa on määritelty ympäristöarvometsäksi. Kyse on siis ennen kaikkea poliittisesta tahdosta, Sinnemäki toteaa.

Sinnemäki on erittäin huolissaan Suomen metsien tilanteesta ja luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisesta. Hänen mukaansa metsäsektorin ongelmat ja puunsaanti ovat olleet vahvasti esillä poliittisessa päätöksenteossa. Nyt tarvitaan toimenpiteitä myös sille, että arvokkaita alueita saadaan nopeassa tahdissa suojelun piiriin.

- Ympäristöarvoista puhutaan enemmän kuin koskaan. Silti käynnissä on jatkuvia hyökkäyksiä luonnonsuojelun tärkeimpiä saavutuksia vastaan. Tätä Vihreät ei hyväksy. On muistettava, että ilmastonmuutosta ei pysäytetä luontoarvoja tuhoamalla. Monimuotoisuuden tuhoutumisessa ja ilmaston lämpenemisessä on lopulta kyse samasta asiasta: liikaa luonnonvaroja tuhoavasta elämäntavasta, Sinnemäki toteaa.

Jaa sivu: