— Vesa Saarinen

Vihreä eduskuntaryhmä esitteli veroehdotuksensa budjettiriiheen

Vihreät ovat esittäneet maltillisia veronkevennyksiä, jotka kohdennettaisiin voimakkaasti pieni- ja keskituloisille, korotusta alkoholin ja tupakan verotukseen sekä vapaasta autoedusta luopumista. 

 

Kunnallisveron perusvähennys tavoittaa kaikkein köyhimmät

Valtiovarainministeriö on esittänyt 970 miljoonan euron tuloveronkevennysten jakamista prosentuaalisesti tasan kaikkien palkansaajien kesken. Vihreiden mielestä kevennysten voimakas kohdentaminen pieni- ja keskituloisille toimisi hyvin juuri nykyisessä inflaatio- ja taloustilanteessa.

– Lisäeurot auttavat pienituloisia selviämään paremmin hintojen noususta. Lisäksi vähemmän ansaitsevilla  lisätulot suuntautuvat todennäköisemmin kotimaiseen kulutukseen, mikä vahvistaisi kotimaisen talouden näkymiä, toteaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Valtiovarainministeri Katainen on korostanut sitä, että työnteon pitää aina olla kannattavaa. Vihreät yhtyvät vaatimukseen, mutta katsovat, että tällä hetkellä oikeita kannustinongelmia on lähinnä palkkahaitarin alapäässä.

– Kaikkein korkeimmat todelliset marginaaliverot kohdataan useimmiten silloin kun siirrytään sosiaaliturvalta ansiotulon piiriin. Tässä ihmisryhmässä työtekemisen kannattavuutta on parannettava, toteaa Sinnemäki. 

Vihreät esittävät budjettiriihessä, että valtiovarainministeriön veronkevennykset toteutetaan  kahdessa alimmassa veroluokassa. Tällöin kohdennettuja kevennyksiä saisi noin 34 000 euron vuosituloilla. Lisäksi varmistetaan, ettei veroprogressioon tule jyrkkiä nousuja. Vihreiden esitys johtaisi progression lievään kiristymiseen. Toisaalta lähes kaikkien verotus keventyisi nykyisestä.

Eduskuntaryhmä vaatii myös kunnallisveron perusvähennyksen korottamista jo vuoden 2009 alusta alkaen. Perusvähennys on veronkevennyksistä ainoa, joka tavoittaa myös ne, jotka eivät saa ansio- tai eläketuloja eli kaikkein köyhimmät.

Vihreät kannattaa ansiotulovähennyksen korvaamista työtulovähennyksellä. Loppusumman lisäksi olennaisinta on, että kohdennus säilyy nykyisen kaltaisena eli suuntautuu pieni- ja keskituloisille.

 

Alkoholin ja tupakan verotukseen korotukset

Eduskuntaryhmä kannattaa korotusta sekä alkoholin että tupakan verotukseen. Hallitus toimii nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja siinä tarvitaan myös veropolitiikkaa. Erityisesti nuorten keskuudessa alkoholin ja tupakan hinnalla on merkittävä vaikutus niiden käyttöön.

 

Työsuhdeautoiluun kannustimet päästöjen vähentämiseksi

Vihreiden yleisenä tavoitteena on saada myös työsuhdeautoiluun kannustimet, joilla vaikutetaan sekä siihen, millaisia autoja ihmiset hankkivat että siihen, kuinka paljon niillä ajetaan.

- Vapaa autoetu on korvattava käyttöedulla, jossa kannustimet ovat kohdallaan. Vain näin päästään kiinni ajokilometreihin, Sinnemäki toteaa.

Tiedotustilaisuudessa esitetyt kalvot ja taustoittava materiaali:
www.vihreat.fi/verolinjaukset

 

Jaa sivu: