— Suvi Reijonen

Brax Kotkassa: Kuntien päivitettävä turvallisuussuunnitelmansa

TIEDOTE 26.9.2008

Suomalaisen henkirikoksen peruskuva on jyrkästi erilainen kuin järkyttävä murhien sarja Kauhajoella. Väkivallan ennaltaehkäisytyön pääpisteen tulee jatkossakin olla syrjäytymisen vähentämisessä ja alkoholipolitiikan parantamisessa. Aselain tiukennukset auttavat kaikessa väkivallan torjunnassa merkittävästi.

- Myyrmanni, Jokela ja Kauhajoki ovat suomalaisessa väkivaltarikosmaailmassa hyvin poikkeuksellisia tapauksia. Niillä on selvästi yhteisiä piirteitä ja siksi onnettomuustutkinnassa on nimenomaan etsittävä keinoja tämänkaltaisen rikollisuuden torjuntaan. Jokelan ja Kauhajoen tapauksia tutkivat on lautakunnan etsivät mm. keinoja tunnistaa ajoissa depressiivinen ja samaan aikaan ihmisvihaa tunteva mies.

Sen sijaan kunnallisvaalien jälkeen päivitettävät kunnalliset turvallisuussuunnitelmat on syytä jatkossakin tehdä ennen kaikkea torjumaan suomalaisen väkivallan suurta massaa. Asia on erittäin tärkeä mm. Kotkassa, jossa viime aikoina on tapahtunut  useita järkyttäviä väkivalantekoja.

Suomalainen väkivalta on yleensä voimakkaasti yhteydessä alkoholin humalakulutukseen ja syrjäytyneisyyteen. Väkivallan seuraukset ovat  usein kohtalokkaat juuri siksi, että kaikki osapuolet ovat tolkuttomassa humalassa. Siksi henkirikollisuutemme on noin kaksi ja puolikertaista läntisen Euroopan maihin verrattuna.

Vakavan väkivallan yhteys syrjäytyneisyyteen näkyy esimerkiksi siten, että
aktiivityöväestön keskuudessa Suomessa ei ole väestöön suhteutettuna enempää henkirikoksia kuin Ruotsissa.

Henkirikollisuus on Braxin mukaan Suomessa siirtynyt yhä enemmän Pohjois- ja Itä-Suomen ongelmaksi eli alueille, jotka huonoimmin ovat menestyneet kansallisvarallisuuden uusjaossa parina viime vuosikymmenenä.  Tutkija Martti Lehden mukaan Kymenlaakso on ollut pitkään maan väkivaltaisimpia maakuntia ja Kotkassa tehdään poikkeuksellisen paljon henkirikoksia ylipäätään ja erityisesti  ampuma-asein.

Suomalaisesta arkisesta väkivallasta ei ole myönteistä kerrottavaa. Alkuvuodesta väkivaltakuolemien määrä kasvoi 40 prosentilla viime vuodesta. On odotettavissa, että koko vuoden määrä tulee ylittämään vuoden 2004 piikin, jonka silloinen viinan hinnan lasku aiheutti, Tuija Brax totesi puheessaan.

Nyt on oikea aika muistaa, että uusien kunnanvaltuustojen ensimmäisiä tehtäviä on päivittää pölyttyneet kunnalliset turvallisuussuunnitelmat, joihin kuuluu myös toimet väkivallan vähentämiseksi.

Puhe kokonaisuudessaan.
Jaa sivu: