— Suvi Reijonen

Cronberg Georgian kriisistä: Itämeren alueen turvallisuustilanne arvioitava uudelleen

Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Tarja Cronberg katsoo, että Suomen uhkakuvat ja turvallispoliittinen tilanne eivät ole muuttuneet Georgian konfliktin seurauksena.

- Suomen ei tarvitse Georgian kriisin vuoksi lisätä puolustusmäärärahoja. Suomella ei ole myöskään tämän kriisin seurauksena yhtään sen parempaa syytä liittyä Natoon kuin oli aiemminkaan. Nyt tarvitaan pikemminkin satsauksia ennalta ehkäiseviin toimiin, diplomatiaan sekä siviilikriisinhallintaan.

- Tarvitsemme vakauttamista, emme Natoa. Tilanteen pysyminen nykyisellään vakauttaa ja vahvistaa Pohjolan turvallisuutta. Nato-jäsenyydestä puhuminen ratkaisuna on kylmän sodan politiikkaa, Cronberg toteaa.

Vaikka kriisillä ei ole suoria turvallisuusvaikutuksia Suomelle, Itämeren alueen turvallisuuspoliittinen asetelma muuttuu, jos Ruotsi ja Baltian maat arvioivat uhkakuviensa muuttuneen.

- Koko Itämeren alueen turvallisuusympäristön muutosta on arvioitava uudelleen ja yhteistyötä tiivistettävä. Myös pohjoismaista turvallisuuspoliittista yhteistyötä on lisättävä.

Myös EU:n yhteisen ulkopolitiikan vahvistaminen on välttämätöntä. Cronberg pitää oikein mitoitettuina EU:n huippukokouksen tähänastisia linjauksia, joiden mukaan Venäjän toimet tuomitaan ja kumppanuusneuvotteluja lykätään.

- Voimapolitiikka on päässyt aivan liikaa pinnalle. Nyt tarvitaan lisää luottamusta lisääviä toimia itse kriisialueella ja Venäjän paluuta kriisiä edeltäviin asemiin. Tarvitaan vahvempaa yhteistyötä ja EU:n yhteisiä toimia. Nähdäkseni EU voi edistää Kaukasuksen alueen yleistä vakautta tehokkaimmin naapuruuspolitiikan kautta.

Venäläisvähemmistöjen asema on ratkaistava

Baltian maissa on löydettävä tyydyttäviä ratkaisuja venäläisvähemmistöjen asemaan. Riippumatta siitä, mitä Venäjällä tapahtuu tai mitä Venäjä tekee, myös Suomen on huolehdittava kasvavasta venäläisestä vähemmistöstään, kuten kaikista muistakin vähemmistöryhmistä. 

- Meidän on satsattava entistä enemmän maahanmuuttajien kotoutumiseen. Esimerkiksi kielikoulutusta on lisättävä ja kotoutumista on syytä tukea myös työllisyyspoliittisin keinoin. Kotoutumista voisi edistää myös muilla keinoin – esimerkiksi siten, että Yle lisäisi eri kielillä toteutettua ohjelmatarjontaa, Cronberg totesi.

Jaa sivu: