— Tanja Remes

Hassi tyytyväinen europarlamentin teollisuusvaliokunnan äänestystulokseen päästökaupasta


Satu Hassi on tyytyväinen Europarlamentin teollisuusvaliokunnan tämänpäiväiseen äänestystulokseen päästökaupasta. Hassi toimi asiassa vihreän ryhmän neuvottelijana.

- Tämä on rohkaiseva päivä ilmastonsuojelulle, sanoi Hassi. Tiedämme kokemuksesta että markkinakannusteet ja hinta ohjaavat hyvin tehokkaasti sekä yritysten että kansalaisten valintoja. Teollisuusvaliokunnan selvä enemmistö tukee sitä, että tätä suurta ohjausvoimaa käytetään ilmastonmuutoksen saamiseksi aisoihin.

- Valiokunta tuki selvin numeroin sitä, että hiilidioksidin päästöoikeuksien jaossa teollisuudelle pääperiaatteeksi otetaan huutokauppa, selvitti Hassi. Lievemmin kohdellaan vain niitä aloja, jotka muutoin joutuisivat kansainvälisessä kilpailussa epäreiluun asemaan. Parlamentissa vallitsee täysi yhteisymmärrys siitä, että eurooppalaista teollisuutta ei saa altistaa ympäristödumppaukselle, jatkoi Hassi.

- Energiavaltaisen teollisuuden lobbaus on ollut erittäin voimakasta, kertoo Hassi.

- Teollisuuslobbarit ovat ajaneet kokonaan ilmaisia päästöoikeuksia kaikille muille aloille paitsi sähköntuotannolle. Tämän linjan äänitorveksi parlamentissa asettui Eija-Riitta Korholan ja Esko Seppäsen outo yhteisrintama, joka jäi tappiolle.

- EU:n esimerkkiä seuraten teollisuusmaa toisensa jälkeen ottaa käyttöön energia-alaa ja energiavaltaista teollisuutta koskevan päästökaupan, uusimpina Australia, Uusi-Seelanti, Japani ja 10 USA:n osavaltiota. Olisi nurinkurista, jos EU nyt antaisi teollisuuslobbarien sanella poltiikkansa, totesi Hassi.

- Meidän on syytä kuunnella ilmaston tutkijoiden neuvoja siitä, mitä vauhtia päästöjä vähennetään, sanoi Hassi.

- Yhtä lailla on syytä kuunnella talousasiantuntijoita siitä, miten tämä tehdään kansantalouden kannalta parhaalla ja tehokkaimmalla tavalla. Taloustieteilijöiden valtavirran näkemys on, että saastuttamisen kustannukset tulee tehdä näkyviksi hinnoissa joko verojen tai päästökaupan kautta. Päästöoikeuksien ilmaisjako olisi vain omiaan hidastamaan välttämätöntä rakennemuutosta kohti puhtaampaa tekniikkaa, Hassi selvitti.

 

*****


Europarlamentin päästökauppaäänestys koski päästökaupan sääntöjä vuosille 2013-2020. Äänestyksessä valtaosa asioista ratkaistiin liberaalien, demarien ja vihreiden muodostamalla enemmistöllä konservatiiviryhmä EPP:n jäädessä häviölle. Asian pääkäsittelyvaliokunta on ympäristövaliokunta, joka ottaa päästökauppaan kantaa lokakuun alussa.

 


Lisätietoja avustaja Ulriikka Aarnio +32 499 334 354
Jaa sivu: