— Suvi Reijonen

Ojansuu ryhmäpuheenvuorossa talousarvion lähetekeskustelussa: Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki tuplattava

Vihreiden mielestä hallituksen budjettiesitys pitää sisällään ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta keskeisimpiä keinoja. Näitä ovat energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvan energian käyttöönotto, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja joukkoliikenteen suosiminen yksityisautoilun sijaan.

Rakennukset käyttävät koko Suomen energian kulutuksesta 40 %. - Energiatehokkuutta on parannettava ja lämmitysjärjestelmiä muutettava ympäristöystävällisemmiksi. Nämä asiat vaativat yksittäisiltä ihmisiltä tekoja. Hallitus tarjoaa tähän budjettiesityksessään hyviä edellytyksiä, valtiovarainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Kirsi Ojansuu totesi Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa. 

Kotitalousvähennys kohdennettava selkeämmin

Vihreiden mielestä nykymuotoinen suora sähkölämmitys tulisi kieltää uudisrakentamisessa kokonaan. Sen lisäksi öljy- ja sähkölämmitys tulee vaihtaa vaiheittain maalämpöpumppuihin ja pelletteihin. Hallitus tukee näitä muutoksia laajentamalla kotitalousvähennystä energiaremontteihin ja nostamalla sen tasoa.

- Korjaustöihin saatavan vähennyksen taso lähes kolminkertaistuu. Kotitalousvähennystä tulisi kuitenkin kohdentaa siten, että sitä ei voida käyttää energiaa tuhlaaviin investointeihin, kuten kesämökkien ympärivuotiseen sähkölämmitykseen. Lähtökohta tulee olla, että kotitalousvähennyksen uuden lisäyksen voi saada vain energiatehokkuutta parantaviin remontteihin.

Hallitus tekee historiallisia panostuksia uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointeihin. Näiden hankkeiden tuet yli kaksinkertaistetaan 55 miljoonaan euroon. - Investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat välttämättömiä, koska ilmastonmuutokset torjunnassa ei ole enää aikaa viivytellä. Erityisesti tuulivoiman laaja rakentaminen on saatava pikaisesti liikkeelle, Ojansuu painotti.

Suurten kaupunkien joukkoliikennetukeen lisäystä 

Yksityisautoilun korvaaminen joukkoliikenteellä onnistuu parhaiten alueilla, jossa ihmiset asuvat tiiviisti. Valtio ei ole aiemmin osallistunut lainkaan suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemiseen. Nyt käyttöön otettava joukkoliikennetuki kohdennetaan nimenomaan suurimmille kaupungeille.

- Tulevaisuudessa tuki tulee kohdentaa kuudelle suurimmalle kaupungille. Viiden miljoonan tuki on ensi vuodelle hyvä päänavaus, mutta tuen taso tulisi eduskunnassa Vihreiden mielestä kaksinkertaistaa.

Hallitus on sopinut asettavansa työryhmän valmistelemaan työsuhdematkalipun uudistamista nykyistä houkuttelevammaksi. 

- Samassa yhteydessä on syytä pohtia työmatkakuluvähennyksen sekä vapaan autoedun vaikutuksia. Viime vuonna työsuhdematkalippua käytti vain 22 000 henkilöä, kun samaan aikaan vapaan autoedun piirissä oli 60 000 autoa. Tämän hetkinen veropolitiikka siis suosii enemmän vapaata autoetua kuin ilmastoystävällistä joukkoliikennettä. Tämä suunta on muutettava.

Ojansuu kommentoi puheessaan myös uutisia Yhdysvaltojen finanssimarkkinoilta. - Kukaan ei vielä tiedä millaiset vaikutukset tapahtumilla on maailmantalouteen. Todennäköisesti pankkien kaatumiset vaikuttavat myös Suomessa muodossa tai toisessa. Samanaikaisesti myös inflaatio on kiihtynyt 4,7 prosenttiin. Talouspoliittisesti onkin haastavaa torjua yhtäaikaa sekä inflaatiota että kasvun hidastumista. Tasapainon löytäminen näiden kahden välillä on vaikeaa, mutta välttämätöntä.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: