— Suvi Reijonen

Varapuheenjohtaja Puoskari valtuuskunnassa: Ympäristönsuojelu on jätetty yksin Vihreille

Pääministeri Vanhanen väittää, että liikenteen osuus ilmastonmuutoksen torjumisessa on vähäinen.

- Pääministeri on –kenties tarkoitushakuisesti - esittänyt luvut Länsimetron ja Kehäradan päästövähennyksistä vain reilun 10 vuoden päähän. Laskelmat perustuvat siihen, että molempien hankkeiden oletetaan vähentävän autoilua vain vähän. Laskelmissa on mukana vain suora vaikutus.  Pitkällä aikavälillä kaavoitusta ohjaava vaikutus tuottaa huomattavasti suuremmat päästövähenemät. Vuoteen 2050 mennessä raidehankkeiden päästövähennys on merkitys erittäin suuri, Vihreiden varapuheenjohtaja Mari Puoskari huomautti valtuuskuntapuheessaan Kotkassa 27.9.

Keskivertosuomalaisen kerrostaloasujan hiilidioksidirepussa tärkein yksittäinen toimi on siirtyminen joukkoliikenteeseen henkilöliikenteestä.

- Meidän poliitikkoina on tehtävä tämä valinta houkuttelevaksi ja mahdolliseksi. Tutkimusten mukaan nimenomaan miehet pitävät raideliikennettä ainoana houkuttelevana vaihtoehtona yksityisautoilun rinnalla. Bussiliikenne ei ole suurten kaupunkien alueella riittävän houkuttelevaa. Valtion on osallistuttava jatkossakin raideliikenteen investointeihin merkittävällä osuudella.

- Kansallisella tasolla Kokoomus ratsastaa härskisti ilmastonmuutoskeppihevosella muuta ympäristönsuojelua vastaan. Kokoomus kannattaa Suomen arvokkaiden luontoalueiden tuhoamista turpeenotolla ja Vuotoksen ja Kollajan rakentamisella. Kaikki Kokoomuksen julkaisemat energia- ja ilmasto-ohjelmat tähtäävät ensisijaisesti ydinvoiman lisärakentamiseen. Ydinvoimatuotanto ei varsinaisesti sinällään lisää hiilidioksidipäästöjä, mutta kokoomuksen mallissa se myöskään vähennä yhtään hiilidioksiditonnia, sillä he eivät myöskään lupaa ajaa hiileen perustuvaa energiantuotantoa alas. Tällaisesta politiikasta on kaukana sekä järki että vihreys, Puoskari totesi.

Viheralueiden suojelu Vihreiden käsissä  

Vihreät ovat monissa kunnissa ainoa ryhmä, joka puolustaa lähivirkistysalueita gryndereiden houkutuksilta sekä vaatii hoitamaan kuntien metsiä kestävästi.

- Monissa metsä- ja viheraluekiistoissa SDP ja kokoomus ovat ensimmäisenä tilaamassa puskutraktoria arvokkaille luontoalueille. Vihreät ovat myös ainoa ryhmä, jotka puhuvat kestävän metsänhoidon ja jo virkistysalueiksi kaavoitettujen kuntametsien pysyvän suojelun, esimerkiksi kansallisten kaupunkipuistojen lisäämisen puolesta, varapuheenjohtaja Puoskari totesi.

Puhe kokonaisuudessaan.
Jaa sivu: