— Suvi Reijonen

Vihreät tuottivat oman metsäsektorin kriisin ratkaisumallinsa: Metsien ”vihreät timantit” hiotaan uusista tuotteista, energiasta

Vihreiden mielestä Suomi tarvitsee uudenlaista metsätaloutta. Metsäsektorin murroksessa on kyse laajemmasta ja monitahoisemmasta ongelmasta kuin tehtaiden lakkauttamisesta.

Metsien käyttöä ja hoitoa haastavat teollisuuden rakennemuutoksen lisäksi metsänomistajien uudet suhtautumistavat ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. On hyvin todennäköistä, että Suomen metsäteollisuus ei menesty nykyisellä tuotevalikoimalla.

- Olemme jo pitkään tehneet esityksiä metsiensuojelusta ja metsäenergiaan liittyvistä kysymyksistä. Haastamme kaikki keskusteluun metsäsektorin uudistamisesta. Omassa mallissamme olemme muun muassa sovittaneet yhteen metsien uutta energiakäyttöä, metsänomistajien haluja hoitaa metsiään muutenkin kuin avohakkuilla ja halun estää yli tuhannen lajin ja monien metsätyyppien häviäminen, sanoi Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg Vihreiden metsämallin julkistustilaisuudessa. Tilaisuudessa esiteltiin Vihreiden poliittinen linjapaperi ”Vihreät timantit – metsäsektorin kestävä uudistuminen”.

- Tavoittelemme ekologisesti kestävää metsäsektoria, jonka tuotteiden jalostusarvo on nykyistä huomattavasti korkeampi ja joka myös työllistää nykyistä enemmän. Haluamme kiinnittää huomiota massateollisuuden ensimmäisen asteen jalosteiden, ”vihreän kullan” lisäksi toisen asteen jalosteiden eli ”vihreiden timanttien” hiomiseen. Tämä tarkoittaa uusien, kilohinnaltaan korkeiden tuotteiden luomista, kuvaili julkistustilaisuudessa Vihreiden tavoitteita eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Puheenjohtaja Cronbergin mukaan julkisessa keskustelussa on kiinnitetty hyvin vähän huomiota mekaanisen metsäteollisuuden kehittämiseen.

- Mekaaniseen puunjalostukseen on saatava oma erillinen, keskitetty ja hyvin rahoitettu tutkimus- ja kehitysohjelma. Emme tarvitse vain lautaa vaan myös huonekaluja. Ei vain paperia vaan myös kirjoja, lääkkeitä, biomuoveja. Talousmetsien avohakkuutonta hoitoa on lisättävä ja saatettava samojen tuki- ja korvauskäytäntöjen piiriin kuin nykyiset hoitomenetelmät, Cronberg listasi Vihreiden tavoitteita.

Vihreät esittävät myös Etelä-Suomen metsien suojelurahoituksen kolminkertaistamista ja Metsähallituksen tulostavoitteen puolittamista. Kiistat Metsähallituksen hakkuista Ylä-Lapin saamelaisten kotiseutualueella ovat myös tärkeä ihmisoikeuskysymys, joka pitää ratkaista turvaamalla suojelu, matkailu ja porotalous.

”Vihreät timantit – metsäsektorin kestävä uudistaminen” kokonaisuudessaan verkossa:
www.vihreat.fi/metsalinjaukset
Jaa sivu: