— Risto Kankaanpää

Vihreiden puoluehallitus: Svea-mamma ei saa olla Sentraali-Santra

Ruotsin salakuuntelulaki voi pakottaa Suomen harkitsemaan uutta
tietoliikenneyhteyttä Manner-Eurooppaan.
Ruotsissa tuli kesällä 2008 voimaan laki, joka sallii Ruotsin puolustusvoimien radiolaitoksen (Försvarets radioanstalt, FRA) salakuunnella Ruotsin rajat ylittävää tietoliikennettä. Laki mahdollistaa kattavan puhelinkuuntelun ja internet-liikenteen seuraamisen. Seurantaa perustellaan lähinnä terrorismin torjumisella, mutta laki ei aseta tiedustelulle selkeitä rajoja. Valtaosa Suomen viestiliikenteestä ulkomaille kulkee Ruotsin kautta, ja siten laki vaarantaa suomalaisten yksityishenkilöiden ja yritysten viestinnän tietosuojan.

Ruotsissa laki on herättänyt suurta vastustusta, ja myös hallituspuolueiden kansanedustajat ovat vaatimassa muutoksia lakiin. Mielipidekyselyiden mukaan enemmistö ruotsalaisista ei hyväksy seurantaa. FRA:n pääjohtaja Ingvar Åkesson on puolustanut lakia julkisuudessa sanoen, että laitos ei seuraa kotimaista tietoliikennettä, ja että Ruotsin kansalaiset ovat turvassa. Valvonnnan kohdistamista vain ulkomaalaisiin on ehdotettu myös kirjattavaksi lakiin. Se asettaisi kuitenkin EU-maiden kansalaiset räikeästi eriarvoiseen asemaan, mikä on ristiriidassa EU-perussopimuksen kanssa.

- Suomen tulee esittää erittäin painokkaasti huolestuneisuutensa Ruotsin hallitukselle siitä, että valvonta uhkaa kohtuuttomalla tavalla suomalaisen yrityselämän ja yksityishenkilöiden tietosuojaa. FRA-laki on herättänyt julkista vastustusta Ruotsin sisäisen keskustelun lisäksi muissa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Myös Suomen hallituksen on varmistettava Suomen edun huomioiminen asian jatkokäsittelyssä, sanoo vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Niinistö.

Useiden ruotsalaisten IT-alan yritysten toimitusjohtajat pitävät yhteisessä kirjelmässään lakia uhkana Ruotsin maineelle yritysten investointikohteena. Samoin useat kansainväliset yritykset ovat ilmoittaneet lain vaarantavan heidän tulevat investointinsa Ruotsiin.
Sama uhka koskee myös suomalaista yrityselämää. Vastalauseiden taustalla ovat mm. kokemukset Yhdysvaltojen Echelon-vakoilujärjestelmästä, jota on EU:n käsityksen mukaan käytetty sotilastiedustelun lisäksi myös amerikkalaisia yrityksiä hyödyttävään teollisuusvakoiluun.

- Suomen kansalaisia ja suomalaisia yrityksiä tulee valistaa niistä riskeistä, joita viestintä Ruotsiin tai Ruotsin kautta pitää jatkossa sisällään. Jos tilanteeseen ei tule muutosta, tulee harkita toimia, joilla Ruotsin kautta kulkeva tietoliikenne pystytään salaamaan niin, ettei sen seuraaminen ole mahdollista. Myös Ruotsin kokonaan ohittavan yhteyden perustamisen mahdollisuudet tulee tutkia, toteaa vihreiden varapuheenjohtaja Jyrki Kasvi.

Jaa sivu: