— Suvi Reijonen

Vihreiden valtuuskunta hyväksyi asumislinjaukset Kotkassa

- Kasvukeskusten ja kaupunkien asuminen ekologisesti kestäväksi, esteettömäksi ja asukaslähtöiseksi

Vihreä valtuuskunta hyväksyi 28.9. kasvukeskusten ja kaupunkien asumispolitiikkaa käsittelevät linjaukset. Linjausten keskeisiä tavoitteita ovat asumisen ilmastopäästöjen vähentäminen, suunnittelun ja rakentamisen esteettömyys sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.

Linjauksissa todetaan, että asuntopolitiikan on entistä paremmin vastattava ihmisten muuttuviin tarpeisiin, mutta tehtävä se ekologisesti kestävällä tavalla. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja rakennusten energiankulutuksen vähentäminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä asumisen ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Asuntorakentamisessa on ensi vuosikymmenellä siirryttävä taloihin, joiden lämmitys ei vaadi lainkaan ulkopuolista energiaa.

- Vanhasen nurmijärvi-malli lisää ilmastopäästöjä, koska se johtaa liian harvaan ja henkilöautoiluun perustuvaan yhdyskuntarakenteeseen. Vihreä puutarhakaupunki on rakennettu energiatehokkaasti ja viihtyisästi. Palvelut sijaitsevat kävely- ja pyöräilymatkan päässä. Työmatkaliikkuminen perustuu joukkoliikenteeseen, etenkin raideliikenteeseen, korostaa valtuuskunnan puheenjohtaja Katri Sarlund.

Vihreissä linjauksissa korostetaan rakentamisen esteettömyyttä. Asuntojen ja muun rakennetun ympäristön esteettömyys parantaa sekä vammaisten, ikäihmisen että lapsiperheiden liikkumismahdollisuuksia.

- Esteettömyys ei koske vain uudisrakentamista. Tavoitteeksi on otettava myös olemassa olevan rakennuskannan esteettömyyden parantaminen, korostaa Sarlund.

Vihreiden linjausten mukaan viihtyisän asuinympäristön luomiseen tarvitaan asukkaiden kuuntelua, tahtoa, harkintaa ja hyvää suunnittelua. Hyvä ja turvallinen asuinympäristö muodostuvat siitä, että lähiympäristö on tuttu, hyvin hoidettu ja sen suunnitteluun voi vaikuttaa.

- Vihreät pitävät asukkaiden osallistumista ja osallistamista sekä asukaslähtöisyyttä hyvän asumisen perusedellytyksinä. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja yhteisöllisyyden vahvistaminen lisää myös asuinalueiden arvostusta ja arvoa, Sarlund painottaa.

Jaa sivu: