— Suvi Reijonen

Vihreiden varapuheenjohtajan Mari Puoskarin puhe valtuuskunnassa 27.9.

Vihreät kantavat hallituksessa vastuuta siitä, että ympäristönsuojelun taso Suomessa ei romahda. Vastakkaisiakin pyrkimyksiä on ja niistä on syytä olla huolissaan. Puhun tänään kuntien roolista ilmastonmuutoksen torjumisessa ja viheralueiden suojelussa. Ja voitte olla varmoja, etteivät muut puolueet pääse tässä analyysissä helpolla.

Kunnat ovat globaalin tason jälkeen tärkein toimija ilmastonmuutoksen torjumisessa. Vihreät vaativat, että kaikkien Suomen kuntien on sitouduttava vähentämään päästöjään tulevan valtuustokauden aikana.

Kunnilla on kaavoitusmonopoli ja kunnat voivat valita amerikkalaisen autokaupungin mallin tai tiiviin, toimivan ja viihtyisän kaupunkirakenteen mallin. Kaavoituksella ja tontinvarausehdoilla kunnat voivat niin ikään vaatia matalaenergiarakentamista ja passiivitaloja.

Pääministeri Vanhanen väittää, että liikenteen osuus ilmastonmuutoksen torjumisessa on vähäinen. Pääministeri on –kenties tarkoitushakuisesti - esittänyt luvut Länsimetron ja Kehäradan päästövähennyksistä vain reilun 10 vuoden päähän. Laskelmat perustuvat siihen, että molempien hankkeiden oletetaan vähentävän autoilua vain vähän. Laskelmissa on mukana vain suora vaikutus - pitkällä aikavälillä kaavoitusta ohjaava vaikutus tuottaa huomattavasti suuremmat päästövähenemät.  2050 mennessä raidehankkeiden päästövähennys on merkitys erittäin suuri.

Keskivertosuomalaisen kerrostaloasujan hiilidioksidirepussa tärkein yksittäinen toimi on siirtyminen joukkoliikenteeseen henkilöliikenteestä. Meidän poliitikkoina on tehtävä tämä valinta houkuttelevaksi ja mahdolliseksi. Tutkimusten mukaan nimenomaan miehet pitävät raideliikennettä ainoana houkuttelevana vaihtoehtona yksityisautoilun rinnalla.

Bussiliikenne ei ole suurten kaupunkien alueella riittävän houkuttelevaa. Valtion on osallistuttava jatkossakin raideliikenteen investointeihin merkittävällä osuudella.
Vihreät haluavat lisätä raideliikennettä kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin:
Naantalista-Turku-Kaarinaan-pikaraitiotie ja Turussa paikallisjunat Turusta Saloon, Uuteenkaupunkiin ja Loimaalle. Tampereella tavoitteena on, että seudun lähijunaliikenteen käynnistyy valtuustokauden loppuun mennessä. Pidemmällä tähtäimellä Vihreät haluavat rakentaa Tampereelle raitiolinjasto vaiheittain: Vuoreksesta Hervannan kautta keskustaan vuoteen 2015 mennessä ja edelleen Lentävänniemeen vuoteen 2020 mennessä. Helsingissä tulevalla valtuustokaudella on aloitettava Jätkäsaaren ja Kalasataman raitiolinjojen rakentaminen sekä koko pääkaupunkiseutua palveleva raidejokeri. Länsi-Sipoon alueiden suunnittelun tulee perustua Itä-Metron jatkamiseen.

Kunnat päättävät uusiutuvien energialähteiden käytöstä energialaitoksissaan.  Vihreiden ehdotuksesta Helsinki on vihdoin käyttänyt omistajaohjausta ja linjannut, että Helsingin Energian tulee lisätä uusiutuvien osuus omassa tuotannossaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo rakentaa merkittävästi merituulivoimaa ja seospolttaa haketta yhteistuotantolaitoksissaan.

Kansallisella tasolla Kokoomus ratsastaa härskisti ilmastonmuutoskeppihevosella muuta ympäristönsuojelua vastaan. Kokoomus kannattaa Suomen arvokkaiden luontoalueiden tuhoamista turpeenotolla ja Vuotoksen ja Kollajan rakentamisella. Kaikki Kokoomuksen julkaisemat energia- ja ilmasto-ohjelmat tähtäävät ensisijaisestiydinvoiman lisärakentamiseen. Ydinvoimatuotanto ei varsinaisesti sinällään lisää hiilidioksidipäästöjä, mutta kokoomuksen mallissa se myöskään vähennä yhtään hiilidioksiditonnia, sillä he eivät myöskään lupaa ajaa hiileen perustuvaa energiantuotantoa alas. Tällaisesta politiikasta on kaukana sekä järki että vihreys.

Vihreän ilmastopolitiikan erottaa muista se, että me esitämme konkreettiset teot, joita on tehtävä. Teemme vastuullista politiikkaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus valita ilmastomyönteisiä vaihtoehtoja. Me sanomme, että muutosta tarvitaan. Muut eivät ole valmiita sanomaan, että on tehtävä suuria muutoksia, jotka vaikuttavat kaikkein meidän elämään.

Vihealueiden suojelu:

Vihreät ovat monissa kunnissa ainoa ryhmä, joka puolustaa lähivirkistysalueita gryndereiden houkutuksilta sekä vaatii hoitamaan kuntien metsiä kestävästi. Monissa metsä- ja viheraluekiistoissa SDP ja kokoomus ovat ensimmäisenä tilaamassa puskutraktoria arvokkaille luontoalueille. Vihreät ovat myös ainoa ryhmä, jotka puhuvat kestävän metsänhoidon ja jo virkistysalueiksi kaavoitettujen kuntametsien pysyvän suojelun, esimerkiksi kansallisten kaupunkipuistojen lisäämisen puolesta.
Helsingissä kuluvalla valtuustokaudella on tehty useita päätöksiä, jotka nakertava elintärkeitä viheralueita merkittävästi, esimerkkinä tästä voi mainita Lääkärinkadun alueen Keskuspuistossa. Suurista puolueista ainoastaan vihreät ovat puolustaneet viheralueita. Kokoomus ja demarit ovat painaneet nappia puskutraktoreiden puolesta.

Erityisesti sosiaalidemokraatit syyttävät vihreitä mielellään asuntotavoitteiden toteutumattomuudesta. Vihreät ovat kuitenkin aina esittäneet vaihtoehdon, jolla sama kerrosneliömäärä olisi voitu rakentaa tiiviimmälle alueelle tai toisaalle.
Esimerkkejä löytyy lukemattomia ympäri Suomea. Kukkurin alueelle Vammalaan kaavoitettiin rantatontteja suositulle virkistysalueelle vihreiden ja asukkaiden vastustuksesta huolimatta. Saarijärvellä on vaarassa 54 hehtaaria viheraluetta Ahvenlammen ympärillä. Lohjalla kaupungin virkamies yritti omalla päätöksellään teettää autotien yksityisen elinkeinonharjoittajan tarpeita varten Karnaistenkorpeen, joka184 ha:n yhtenäinen, liki erämainen metsäalue.

Toinen tärkeä näkökulma kuntien luonnonsuojeluun on kuntametsien hoitosuunnitelmat. On lajien monimuotoisuuden kannalta tärkeää, että kunnissa säilytetään myös luonnontilaista metsää, ei vain paraatipuistoa tai talousmetsää. Esimerkkeinä tapauksista, joissa vihreät ovat vaatineet kestävämpää hoitotapaa, mutta jääneet kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien jyräämiksi mainitsen Oulusta Sanginjoen ulkometsän ja sen lähialueet. Lammilla vihreät esittivät kunnan metsäalueen liittämistä Metso-suojelualueeseen ja vastaus muilta ryhmiltä oli, ettei täällä mitään ötököitä ryhdytä suojelemaan.

Ympäristöarvoista puhutaan enemmän kuin koskaan. Silti käynnissä on jatkuvia hyökkäyksiä luonnonsuojelun tärkeimpiä saavutuksia vastaan. Tätä Vihreät ei hyväksy. On muistettava, että ilmastonmuutosta ei pysäytetä luontoarvoja tuhoamalla. Monimuotoisuuden tuhoutumisessa ja ilmaston lämpenemisessä on lopulta kyse samasta asiasta: liikaa luonnonvaroja tuhoavasta elämäntavasta.

Vihreät ovat erittäin huolissaan Suomen metsien tilanteesta ja luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisesta. Metsäsektorin ongelmat ja puunsaanti ovat olleet vahvasti esillä poliittisessa päätöksenteossa. Nyt tarvitaan toimenpiteitä myös sille, että arvokkaita alueita saadaan nopeassa tahdissa suojelun piiriin. Vihreät ovat laatineet Tarja Cronbergin johdolla vaihtoehtoisen vision metsäsektorin tulevaisuudesta. Tämä ansiokas selvitys osoittaa, että metsiensuojelu ja metsäsektorin työpaikkojen turvaaminen eivät ole toisilleen vastakkaisia tavoitteita.

Jaa sivu: