— Suvi Reijonen

Cronberg: Kunnan asukkaita kuultava uraanikaivoshankkeissa

Vihreiden puheenjohtajan Tarja Cronbergin mielestä on perusteltua, että kunnat saavat veto-oikeuden uraanikaivoshankkeisiin. Cronberg huomauttaa, että Vihreät ovat johdonmukaisia vastustaessaan sekä uraanikaivoksia että ydinvoimaa.

-Ajamme hallituksessa kunnianhimoista tasoa kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen ja energiansäästön edistämiseen. Vihreiden energiapolitiikassa ei ole sijaa sen enempää ydinvoimalle kuin uraanikaivoksille, Cronberg huomauttaa.

Vihreät eivät vastusta kaivostoimintaa sinänsä, vain uraanikaivoksia. Vihreiden puheenjohtaja haastaa uraanikaivosten kannattajat esittämään esimerkkejä siitä, missä uraanikaivosten ympäristökysymykset olisi pystytty hoitamaan tyydyttävällä tavalla.

-Kunnallisen itsemääräämisoikeuden hengessä kuntien asukkailla täytyy olla veto-oikeus alueelleen tuleviin uraanikaivoksiin. Tämä tarkoittaa kahta asiaa: ensinnäkin kaivoslain kehittämistä kansalaisten kuulemisen huomioon ottavaan suuntaan ja toisaalta sitä, että kunnallisvaaleissa ehdokkaat tuovat selkeästi esiin kantansa vireillä oleviin  uraanikaivoshankkeisiin.

Viisaat satsaukset energiankäytön tehostamiseen ja uusiutuvaan energiaan ovat satsauksia uuteen teknologiaan ja kotimaisiin työpaikkoihin. Ne vähentävät riippuvuutta  tuontienergiasta. Energiansäästö on myös kuluttajien kukkarolle hyväksi.

-Taloustilanteesta huolimatta energiantuotanto- ja -tehokkuusinvestoinnit maailmalla jatkavat voimakasta kasvua. Siksi on tärkeää, että sparraamme kotimaisia uusiutuvan energian ja energiatehokkuusteknologioiden toimijoita entistä parempaan vientikuntoon. Tämä edellyttää referenssejä kotimarkkinoilta.

Ydinvoimalat eivät ole eivätkä tule olemaan suomalainen vientituote.

-Mikäli ydinvoimahakemus tulee, Vihreät äänestävät sitä vastaan sekä hallituksessa että eduskunnassa, Tarja Cronberg muistuttaa.
Jaa sivu: