— Suvi Reijonen

Cronberg Vantaalla: Kuntien huolehdittava omaishoidon tuesta ja hoitajien vapaista

Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg vaatii kunnilta riittävää rahoitusta omaishoitajien tukiin ja hoitajien vapaisiin. Uusia omaishoidon tukia ei monissa kunnissa loppuvuodesta enää myönnetä. Esimerkiksi Vantaa lopetti juuri tällä viikolla rahanpuutteen takia
uusien omaishoidon tukipäätösten tekemisen tältä vuodelta.

Vihreiden kunnallisvaalikampanjointia Vantaalla vauhdittanut Cronberg muistuttaa, että omaishoito on yleensä vanhukselle, pitkäaikaissairaalle tai vammaiselle inhimillisintä ja miellyttävintä hoitoa. Vantaalla rahat loppuivat ensimmäistä kertaa kesken vuoden, mutta monessa kunnassa samanlainen tilanne on ilmaantunut useasti.

- Kuntien pitää osata ja kannattaa mitoittaa omaishoidon määrärahat ja palvelut riittäviksi. Vaihtoehtona on usein kuntien kannalta kallis pitkäaikaishoitopaikka laitoksessa. Omaishoitajan työ on arvokasta mutta usein varsin raskasta. Omaishoidon tuki taas on pientä ja tukipalvelut vähäisiä. Yli puolet omaishoitajista on itsekin eläkkeellä, joten heidän tilanteensa saattavat muuttua nopeasti. He eivät voi joustaa, kunta voi, Cronberg huomauttaa.

Tuen vähimmäissummat on laissa määrätty, mutta jotkut kunnat maksavat hieman minimiä enemmän. Omaishoidon tuki on kuitenkin sidottu kunnan talousarvioon, jolloin monessa kunnassa uudet hakijat eivät saa tukea loppuvuodesta. Tukimäärän, hoitajien palveluiden ja tuen kokonaissummien vaihtelu johtaa Cronbergin mukaan eriarvoiseen tilanteeseen eri puolilla maata.

- Tuen maksatuksen siirto Kelalle vähentäisi eriarvoisuutta. Omaishoitajia ei myöskään saa musertaa taakan alle vaan heidän asemaansa on pystyttävä parantamaan. Tukipalveluissa on vielä paljon kehitettävää, sillä omaishoito tarkoittaa monelle uupuvalle hoitajalle työtä kellon ympäri ilman lomia. Omaishoidon tuki- ja lomajärjestelmiä on kehitettävä omaishoitajien jaksamista tukeviksi ja omaishoitoon houkutteleviksi esimerkiksi vertaistuen ja palvelusetelien avulla, Cronberg sanoo.

Cronberg tähdentää, että nykyiset omaishoidon suunnitelmat eivät useinkaan vastaa hoitajien tosiasiassa tekemään työmäärää.

- Hoidettavan hyvä hoito- ja palvelusuunnitelma ja siihen suhteutettu hoitajan palkkio tulee olla lähtökohta. Hoidettavien avunsaannin tarve on usein suurempi kuin mihin on tehty sopimus: hoitajat tekevät enemmän työtä kuin mihin saavat tukea. Suomeen tulee saada hoitoisuusluokitukset, joita kunnat noudattavat omaishoidontukia
myönnettäessä, Cronberg vaatii.

Myös työelämässä oleville tulisi Cronbergin mukaan taata oikeus ottaa vapaata omaishoidon takia. Jatkossa omaishoitoa tulee Cronbergin mielestä kehittää siten että työntekijöille luodaan mahdollisuudet sekä lyhytaikaiseen että pitkäaikaiseen omaishoitoon. Omaishoitajien oikeutta hoitovapaaseen on selvitetty työ- ja elinkeinoministeriön
kolmikantapohjaisessa työryhmässä, joka luovuttaa raporttinsa ensi viikolla. Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen, vaan esittää neljä vaihtoehtoista mallia, jotka menevät jatkopohdintaan.
Jaa sivu: