— Suvi Reijonen

Euroopan vihreät: Antarktis on suojeltu, nyt on Pohjoisnavan vuoro

- Eurooppalaiset vihreät keskustelivat viikonloppuna finanssikriisistä Pariisissa


Euroopan vihreän puolueen valtuuskunta kokoontui Pariisissa 9.-12.10.2008 keskustellakseen muun muassa kansainvälisestä talouskriisistä. Samalla vihreät vaativat pohjoisten alueiden ja Pohjoisnavan suojelua kansainvälisellä sopimuksella.

- Ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpeneminen on erityisen nopeaa pohjoisilla alueilla. Pohjoisen jääpeitteen kadotessa kasvaa riski, että alueesta tulee globaalin öljy- ja kaivosteollisuuden kilpajuoksun kohde. Samalla laivaliikenne ja pohjoisten valtioiden sotilaallinen läsnäolo alueella kasvavat, sanoi Euroopan vihreiden hallituksen jäsen
Johanna Sumuvuori.

- Velvollisuutemme on suojella alueen haavoittuvaista luontoa ja siellä asuvien alkuperäisasukkaiden oikeuksia perinteisiin elämäntapoihin. Tarvitaan kansainvälinen sopimus, jolla alue demilitarisoidaan ja rauhoitetaan sadaksi vuodeksi teolliselta
toiminnalta, kuten kaivostoiminnalta  ja öljynporaukselta. Antarktis on jo suojeltu, nyt on Pohjoisnavan vuoro, Sumuvuori vaati.

Pariisissa EU-johtajien hätäkokousta ennen kokoontuneet vihreät vaativat kansainvälisen finanssikriisin hillitsemistä ja voimakkaita toimia uhkaavan rahoitusmarkkinakatastrofin estämiseksi. Vihreiden puoluesihteeri Panu Laturi korosti EU-tason toimien tärkeyttä.

- Kansallisella tasolla tällaisia ongelmia ei ratkaista, vaan juuri nyt tarvitsemme eurooppalaista koordinaatiota ja yhteistyötä. Tämän päivän aikana täällä Pariisissa kokoontuvien euromaiden johtajien on päästävä sopuun uskottavista toimista ja tukipaketista, Laturi vaati.

- Kun puututaan tämän hetken kriisiin, pitää samalla myös miettiä miten voimme estää samanlaisen kriisin syntymisen uudestaan. Esimerkiksi Euroopassa pankkien vakavaraisuussäännöksiä on kiristettävä, ja kansainvälisen talouden epäterveisiin elementteihin, kuten veroparatiiseihin on puututtava, Laturi jatkoi.

Informaatiota Euroopan vihreistä sekä valtuuskunnan kokouksesta:
www.europeangreens.org
Jaa sivu: