— Suvi Reijonen

Sinnemäki ryhmäpuheessa kotouttamislain toimeenpanosta: Tien kansalaisuuteen oltava riittävän nopea

Suomalaisen kotouttamispolitiikan lähtökohdaksi on otettava, että Suomeen pysyvästi asettuneet maahanmuuttajat saavat Suomen kansalaisuuden.

- Tien kansalaisuuteen on oltava riittävän nopea, sillä vasta kansalaisuus tekee lopulta Suomessa elävistä ihmisistä todella yhdenvertaisia, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki totesi ryhmäpuheessaan.

Kielikoulutusta jo päiväkodissa ja esiopetuksessa


Maahanmuuttajan pitää päästä mahdollisimman nopeasti opiskelemaan suomen tai ruotsin kieltä. Kotimaisen kielen opetuksesta on tehtävä kaikkien maahanmuuttajien oikeus riippumatta maahantulon syystä tai työmarkkina-asemasta. Kielen oppiminen on tärkeää myös kotiäideille ja vanhuksille.

- Suomen tai ruotsin kielen opetusta pitää olla tarjolla jo päiväkotilapsille ja esiopetuksessa oleville. Osaavaa työvoimaa Suomeen muualta rekrytoivien yritysten on osaltaan kannettava vastuuta kielikoulutuksen järjestämisestä, Sinnemäki totesi.

Kielen opetuksessa on oltava riittävästi valinnanvaraa, jotta eri tasoilta lähtevät eivät turhaudu.

Peruskoulun jälkeisiin opintoihin panostettava  


Maahanmuuttajat tulevat heti maahan saapuessaan työvoimatoimistojen asiakkaiksi. Tämä on hyvä linja, josta on syytä pitää kiinni. Työllistymisen helpottaminen on hyvä asia niin yksilön kuin koko yhteiskunnan kannalta, kuten Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen äskeinen selvitys osoittaa.

- Maahanmuuttajat tarvitsevat lisää henkilökohtaisia uraohjaajia. Tätä ei saa vaarantaa valtion tuottavuusohjelman työvoimatoimistoihin kohdistamilla henkilöstöleikkauksilla.

Työllistymistä on helpotettava myös koulutuksen avulla. Tavoitteena on oltava, että maahanmuuttajataustaisten nuorten osuus peruskoulun jälkeisessä jatkokoulutuksessa vastaa kantaväestön osuutta. Tarvitaan myös tehokkaampia välineitä maahanmuuttajilla jo olevan koulutuksen hyödyntämiseen.

- Lähtökohtana on kuitenkin oltava, että maahanmuuttajia palvellaan samoissa palveluissa kuin kaikkia muitakin suomalaisia. Mitään erillistä palvelujärjestelmää ei pidä rakentaa hyvin rajattuja neuvontapalveluita lukuun ottamatta, Sinnemäki painotti.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa
Jaa sivu: