— Suvi Reijonen

Vihreät avasivat kuntavaalikampanjansa Kampissa

ROHKEUTTA ON OTTAA VASTUU ILMASTOSTA, HYVINVOINNISTA JA YHDENVERTAISUUDESTA

Vihreät vaativat kampanja-avauksessaan rohkeita ratkaisuja ilmastokriisiin, palveluiden parantamiseen sekä tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuudenlisäämiseen yhteiskunnassa.

- Tekemässämme politiikassa korostuu ilmastovastuu, hyvinvointivastuu ja vastuu moniarvoisuuden vahvistamisesta. Näillä teemoilla lähdemme vaaleihin, Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg totesi kampanjan avauspuheenvuorossa Helsingin Kampissa.

Vihreä rohkeus on konkreettisia tekoja. - Me puhumme suoraan niistä ratkaisuista, jotka ovat välttämättömiä ilmastokriisin ratkaisemiksi. Vaikka ilmastokriisi on globaali ongelma, ilmastonmuutosta aiheuttavat päästöt
syntyvät paikallisesti. Siksi nämä vaalit ovat ilmastovaalit. Haastamme kaikki puolueet sitoutumaan siihen, että päästöt per kuntalainen ovat neljän vuodenpäästä pienemmät. Keinot vaihtelevat kunnittain.

Rohkeita ratkaisuja palveluiden parantamiseksi

Vihreät vaativat rohkeaa otetta myös inhimillisen hädän ja yhteiskunnallisten ongelmien purkamiseen.

- Ajamme voimakasta panostusta sairauksien ennaltaehkäisyyn. Terveydenhuoltoon tarvitaan myös lisää tehokkuutta, koska tulevaisuudessa hoitavia käsiä on paljon vähemmän.

Mielen sairauksia on kohdeltava samalla vakavuudella kuin ruumiin sairauksia: myös mielenterveyteen tarvitaan toimiva hoitotakuu, joka turvaa tien hoitoihin. Lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää, että kouluterveydenhuollon resursseja vahvistetaan ja että koko perhe otetaan mukaan hoidon piiriin.

- Nuorten kohdalla kouluterveydenhoitaja on matalin kynnys hoidon piiriin, ja ahdistus ja masennus saadaan pysäytetyksi ajoissa. Tämä edellyttää riittävän tiheitä vastaanottoaikoja. Mielenterveyden ongelmat koskettavat koko perhettä. Jos yksi perheen jäsenistä sairastuu, koko perheen on saatava apua.

Rohkeutta on puolustaa erilaisuutta

Vihreillä on rohkeutta puolustaa vähemmistöjä aina kaikkialla johdonmukaisesti, myös kunnissa ja työpaikoilla.

- Vihreässä kunnassa samat mahdollisuudet ja oikeudet taataan niin maahanmuuttajille, kieli-, kulttuuri-, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille kuin valtaväestöllekin. Me vihreät haluamme eläviä kaupunkeja ja kuntia, joissa meitä on monenlaisia, kaikki erilaisia, puheenjohtaja Tarja Cronberg painotti.

Kampanjamateriaalia:

Kampanjasivusto:
www.rohkeuttaon.fi 


Kampanjamateriaali toimitusten käyttöön:
www.vihreat.fi/media

Tarja Cronbergin puheenvuoro kokonaisuudessaan.

Jaa sivu: