— Suvi Reijonen

Vihreät esittävät onnistuneen maahanmuuton teesit

Kansalaisuus ja kieli avaimia kotoutumiselle


Kuntavaaleissa on käsitelty vähän yhtä keskeistä teemaa: maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia Suomessa.

Vihreät haastavat muut puolueet ratkomaan maahanmuuton ja maahanmuuttajien ongelmia. Vihreät ovat määritelleet seitsemän maahanmuuttopoliittista teesiä, jotka on Vihreiden mielestä otettava mahdollisimman pikaisesti käyttöön.

Ensimmäisenä teesinä on, että kansalaisuuden saamista on helpotettava. Kotoutumispolitiikan tavoitteeksi on otettava, että Suomeen pysyvästi asettuneet maahanmuuttajat saavat kansalaisuuden.

Toiseksi kaikille tulijoille on taattava subjektiivinen oikeus suomen tai ruotsin kielen koulutukseen, sillä kieli on avain onnistuneeseen kotoutumiseen. Myös maahanmuuttajia rekrytoivien yritysten on kannettava vastuunsa kielikoulutuksesta.

Kolmanneksi tarvitaan aktiivista ja toimivaa kotouttamispolitiikkaa, jolla kohdataan lisääntyvän maahanmuuton haasteet. Kotoutuminen on kumppanuussopimus, joka vaatii sopeutumista sekä tulijoilta että uudelta kotimaalta.

Neljänneksi kunnissa on lisättävä virkamiesten koulutusta maahanmuuttajien kohtaamiseen: tämä on erityisen tärkeää terveydenhuollossa. Viidenneksi asuntopolitiikan on oltava sosiaalisesti sekoittavaa: maahanmuuttajia ei pidä keskittää vain tietyille alueille.

Kuudenneksi monikulttuuristen koulujen erityisasema on tunnustettava ja niitä on tuettava. Koulut, joissa maahanmuuttajataustaisia lapsia on paljon, tarvitsevat ylimääräisiä lisäresursseja.

Seitsemäs teesi on, että työhönotossa tapahtuvaa välitöntä syrjintää on selvitettävä. Kunnissa tulee toteuttaa kokeilu anonyymistä työhakemusmenettelystä. Monista maista on selvää näyttöä siitä, että työnhakijoita karsitaan pelkän vieraskielisen nimen perusteella.

Onnistuneen maahanmuuton teesit verkossa:
www.vihreat.fi/maahanmuuttoteesit
Jaa sivu: