— Suvi Reijonen

Vihreiden kantoja aselain uudistamisen keskeisimpiin kysymyksiin

Vihreiden kannan mukaan aselakia on tiukennettava merkittävästi.

EU-direktiivin mukaisesti aseluvan ikäraja pitää nostaa 18 vuoteen. Aseluvan saannin kynnystä on korotettava.

Sisäasiainministeriön jo ehdottamista muutoksista poiketen Vihreät vaativat, että aseluvan saaminen edellyttäisi vähintään 2 vuotta kestänyttä jäsenyyttä metsästys- tai ampumaseurassa ja seurassa valvottua harjoittelua ilma-aseen käytössä, minkä jälkeen luvan saanti edellyttää seuran puoltavaa lausuntoa.

- Aselupia myönnettäisiin vastaisuudessa vain sellaisille käsiaseille, joita käytetään ampumaurheiluun, Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg toteaa.

- Ampumaurheiluunkin käytettävien käsiaseiden hallussapito kotona tulisi kieltää. Aseet olisi säilytettävä asianmukaisesti lukittuna ampumaradoilla tai muissa turvallisissa paikoissa, esimerkiksi poliisin tiloissa.

Aselakia uudistettaessa on Vihreiden kannan mukaan selvitettävä huolellisesti, onko lain soveltamisala ja aseiden luvanvaraisuus riittävän laaja.

Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg toi Vihreiden kannat julki aselain uudistamiseen valtuuskuntapuheessaan 27.8.  Nyt esitetyt kannat ovat täsmennyksiä aiempiin. Puheenjohtaja Cronbergin valtuuskuntapuhe kokonaisuudessaan verkossa.
Jaa sivu: