— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluehallitus: Kunnalliset palvelut Googlesta Kuntakuukkeliin

- Suomeen saatava kunta- ja hallintorajat ylittävä palvelusivusto


Suomeen tarvitaan kunta- ja hallintorajat ylittävä palvelusivusto, josta kaikki julkiset palvelut olisi helppo löytää. Sivustolla pitäisi myös olla mahdollisuus antaa palautetta ja virallisia lausuntoja itselle tärkeistä asioista. Palvelusivusto lisäisi kansalaisten ja päättäjien vuorovaikutusta.

- Ihmisille ei ole tärkeää, onko heitä lähin urheilukenttä oman vai naapurikunnan puolella. Oman mielipiteen kannalta kuntarajat ovat yhdentekeviä silloin, kun oman kodin lähelle ollaan kaavoittamassa moottoritietä. Kun lapselle etsitään musiikkileikkikoulua, ei ole väliä, tarjoaako sen kunnan kulttuuritoimi vai musiikkiopisto, Vihreiden varapuheenjohtaja Jyrki Kasvi toteaa.

- Kyseiset tiedot pitäisi saada helposti palvelusivulta kehittyneillä hakutoiminnoilla, kunta- ja hallintorajoista riippumatta. Kunnat ja myös valtion virastot pitää velvoittaa laittamaan kaikki olennainen tieto saataville. Myös yhdistysten ja yritysten tarjoamia palveluita voisi olla saatavilla sivustolta, kuitenkin niin, että sivusto pysyy epäkaupallisena.

Käyttäjän tulee voida räätälöidä palvelusivusto itselleen sopivaksi niin, että juuri käyttäjän haluamat tiedot päivittyvät palvelusivuston etusivulle.

- Tärkeimmästä tiedosta pitää saada ilmoitus käyttäjän haluamassa muodossa, sähköpostiin, RSS-syötteenä tai kännykkään. Kansalaisia tulee myös jatkuvasti kuulla siitä, millaisia sisältöjä ja käyttötapoja he haluavat palvelusivustoille.

Suomen kuntien internetsivujen yleinen käytettävyys on usein sillä tasolla, että kaupallinen,  ylikansallinen hakukone on tehokkain tapa kuntalaisen tarvitseman tiedon löytämiseen. Monet kuntien uudet palvelusivustot, kuten esimerkiksi Omaoulu.fi-portaali ovat ratkaisu oikeaan suuntaan.

- On luotava tekniset keinot ja käytännöt sille, miten olemassa olevien hyvien sivustojen tiedot voidaan yhdistää uuteen palvelusivustoon. Parhaiten tietojen yhdistäminen ja uusien sovellutusten kehittäminen onnistuu, kun julkinen sektori siirtyy käyttämään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Myös mahdollisuus sovittaa muita ohjelmia yhteen tulee asettaa aina uuden ohjelman käyttöön ottamisen ehdoksi.

- Olemme leikkimielisesti jo ideoineet palvelusivustolle nimen. Sivustoa voisi kutsua Kuntakuukkeliksi. Hakukone Googlea nimitetään joskus kuukkeliksi. Toimistokuukkeli puolestaan on henkilö, joka pyrkii jatkuvasti keskustelemaan työkavereidensa kanssa asioista. Juuri sellaisia toivomme Suomen kuntien jatkossa olevan, Kasvi heittää.

Puoluehallitus painottaa, että verkkopalvelujen verukkeella ei saa heikentää perinteisiä palveluita ja yhteydenottotapoja, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi vanhusväestölle. 

Jaa sivu: