— Suvi Reijonen

Brax valtuuskunnassa: Rikoksen uhrin asemassa parannettavaa

Suomessa rikoksen uhrin asema on joiltain osin kansainvälisesti arvioiden hyvä, jopa poikkeuksellisen hyvä, oikeusministeri Tuija Brax luonnehti valtuuskuntapuheessaan.

- Kaikki lähisuhde- tai seksuaalisen väkivallan tai ihmiskaupan uhrit saavat niin sanotun asianomistajan oikeusavustajan tuloistaan riippumatta ja lisäksi heillä on oikeus saada avukseen tukihenkilö muuhun kuin juridiseen apuun. Lisäksi vähävarainen väkivaltarikoksen uhri saa valtion varoista lainopillisen neuvojan.

- Toiseksi Suomessa, toisin kuin yleensä muissa maissa, uhrin vahingonkorvausasiat voidaan käsitellä varsinaisen rikosjutun yhteydessä, mikä säästää uhrilta huomattavasti vaivaa, aikaa ja rahaa verrattuna erilliseen siviilioikeudenkäyntiin. Kolmanneksi vuoden 2006 rikosvahinkolaki on puutteineenkin kansainvälisesti arvioiden edistyksellinen.

Rikoskorvauslakia on kuitenkin myös aiheellisesti kritisoitu, oikeusministeri Brax totesi. Hän mainitsi kaksi seikkaa, jotka antavat aihetta muutostarpeiden arviointiin.

- Viiden sadan euron ”omavastuu” on paitsi moraalisesti ongelmallinen myös etenkin pienituloisille rikoksen uhreille kohtuuton. Toiseksi joissakin tilanteissa lain korvauskatot ovat osoittautuneet liian alhaisiksi. 3 000 euron pääsääntöinen katto on liian matala, jos rikoksen uhri järkyttyy tai traumatisoituu poikkeuksellisen vakavasti ja tarvitsee siten pitkäaikaista psykiatrista hoitoa. 8000 euron korvauskatto seksuaalirikoksille on samasta syystä joissakin tapauksissa liian alhainen. Näin etenkin lapsen ollessa uhrina. Lapsiuhreja on vuosittain noin kymmenen, joten korvauskaton nostaminen heidän osaltaan ei liene valtiontaloudelle suurikaan ongelma.

Yllä mainitut seikat ovat kuitenkin Suomessa siis verrattain hyvin. Sen sijaan uhrin saaman tuki- ja neuvontapalvelun kanssa tilanne on oikeusministerin mukaan kaikkea muuta kuin kehuttava. EU:n vuoden 2005 tutkimuksen mukaan (The Burden of Crime in the EU) Suomi on yhdessä Unkarin kanssa hoitanut kaikista huonoiten uhrien neuvonnan ja tukipalvelut.

- Todistajien ja uhrin oikeusprosessia helpottavan todistajantukitoiminnan laajentaminen on asia, jonka pitäisi olla oikeusministeriön erityisessä intressissä. Ruotsissa uhrijärjestöjen oikeusistuimissa antamaa todistajantukea pidetään arvokkaana oikeudenkäyntiin liittyvänä toimintana, joka rauhoittaa asianomistajia ja todistajia ja valmistaa heitä istuntoa varten. Toimintaa on ehdotettu pysyväksi ja rahoitusta kasvatettavaksi, Brax kertoi.

Oikeusministeriö on tänä vuonna tilannut Oikeuspoliittiselta tutkimuslaitokselta tutkimuksen rikoksen uhrin asemasta.

- Tutkimuksen on määrä valmistua ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä, minkä jälkeen on aika arvioida, mitä muutostarpeita nousee muun muassa rikosvahinkolakiin, oikeusministeri Brax totesi.
Jaa sivu: